ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W KUDOWIE-ZDROJU!!!

 

16 kwietnia 2021 r. rozpoczął się nabór uzupełniający wniosków o udzielenie grantu na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Kudowa-Zdrój. Więcej informacji o naborze uzupełniającym znajduje się w ogłoszeniu opublikowanym na stronie: http://czystepowietrze.klodzka.pl w zakładce NABÓR.

 

Projekt ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE ma na celu zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Realizując projekt można otrzymać grant na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, wymianę starych pieców i kotłów na źródła ciepła oparte o OZE, urządzenia spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe oraz na ogrzewanie elektryczne.

W projekcie „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze…” Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (mieszkania, których właścicielami są osoby fizyczne) położone na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Miejskiej Kłodzko, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok oraz gmina (jedynie w zakresie mieszkań w budynkach wielorodzinnych, których jest właścicielem) położone na terenie gmin Kudowa-Zdrój i Polanica-Zdrój.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.