Wyniki konkursu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze”

W ramach realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)”  dla naboru prowadzonego dla Gminy Kudowa-Zdrój dofinansowanie otrzymuje łącznie 28 grantów na łączną kwotę 456 652,49 zł

Wykaz wniosków o udzielenie grantu rekomendowanych do dofinansowania oraz nierekomendowanych z powodu wyczerpania alokacji (środków finansowych) przeznaczonych na dany nabór