Do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.