E-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7. Obecnie dostępne w e-Urzędzie Skarbowym:
– „Twój e-PIT”
– wykaz mandatów karnych
– numer mikrorachunku podatkowego,
– e-mikrofirma (narzędzie do generowania i wysyłania JPK)

 

„Twój e-PIT” to przygotowane przez urząd skarbowy Twoje roczne rozliczenie.  Jak skorzystać z usługi

1. Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl i wybierz usługę Twój e-PIT.
Możesz zalogować się na trzy sposoby:
a) wpisz swoje dane:
– PESEL (NIP i datę urodzenia)
– kwotę przychodu z deklaracji za 2019 r.
– kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku
do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.
Będziesz mieć dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT.
b)przez login.gov.pl – to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną
c) użyj aplikacji mObywatel
Logując się przez login.gov.pl i mObywatel app będziesz mieć dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.

2. Z uwagi na rodzaj dochodów wybierz właściwy formularz. Pamiętaj! Wybór formularza wpływa na sposób rozliczenia w usłudze.
PIT-37 – z umów o pracę, zlecenia, o dzieło lub PIT-38 – z przychodów kapitałowych
Znajdziesz w nich informacje od płatnika/ pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, np. dane organizacji pożytku publicznego (OPP), a w PIT-37 również ulgę na dzieci i numer Twojego rachunku bankowego. Sprawdź swoje dane.

3. Teraz możesz:
a) zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
b) zmienić lub wskazać OPP, której chcesz przekazać 1% podatku,
c) zmienić zeznanie
w przypadku PIT-37, jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na: – wspólnie z małżonkiem – jako osoba samotnie wychowująca dzieci – możesz także dodać inne dane, np. odliczenia darowizny, w tym darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19, wydatki na cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
d) możesz odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę
× możesz też nie zrobić nic, wówczas 30 kwietnia Twoje zeznanie PIT-37 lub PIT-38 zostanie uznane za złożone

Jeśli masz podatek do zapłaty, w usłudze znajdziesz Twój mikrorachunek podatkowy.

W tym roku poszerzono listę formularzy, które mogą zostać złożone przez usługę „Twój e-PIT”:
PIT-36 – np. z umów najmu, dzierżawy, z emerytur i rent z zagranicy, z działalności nierejestrowanej
PIT-28 – np. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Znajdziesz w nich np. dane z ubiegłorocznych zeznań, a także dane, które ma urząd np. wpłacane przez Ciebie zaliczki na podatek za najem czy dochody z emerytur i rent z zagranicy. Sprawdź swoje dane.
– uzupełnij swoje rozliczenie PIT-28 i PIT-36
– zaakceptuj uzupełnione zeznanie,
– pamiętaj o pobraniu UPO

W usłudze Twój e-PIT nie rozliczysz działalności gospodarczej i dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej! Pamiętaj! Zeznania PIT-36 i PIT-28 nie zostaną automatycznie zaakceptowane.