W związku ze stanem epidemicznym i opinią GIS, Wojewoda Dolnośląski postanowił o zmianie terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy Zdrój (zaplanowanych na dzień 24 stycznia 2021 r.), zgodnie z Zarządzeniem nr 15 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. W przedmiotowym zarządzeniu nowy termin głosowania został ustalony na dzień 11 kwietnia 2021 r. (zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego).