Zachęcamy dzieci z klas IV-VII do wzięcia udziału w konkursie Mistrz Recyklingu i Przyjaciele

Konkurs polega na zaprojektowaniu puzzli lub gry planszowej uczącej jak i dlaczego segregować odpady komunalne lub na zbudowaniu makiety elektrosprzętu z materiałów recyklingowych. Nagrodami w konkursie są tablety edukacyjne oraz wyjazdy studialne.

Plakat, regulamin i wszystkie dokumenty dostępne są na stronie: https://chlorofil.com.pl/vii-edycja-konkursu-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/