Szanowni Państwo!

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021 – 2027.

Konsultacje mają na celu jak najszersze włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz przedstawicieli różnych środowisk w proces opracowania, a następnie realizacji Strategii, określającej kierunki rozwoju naszej gminy.

Konsultacje społeczne potrwają od 1 stycznia 2021 roku do 5 lutego 2021 r. W tym okresie przekazywanie uwag i opinii do projektu dokumentu może nastąpić:

  • poprzez przekazanie wypełnionego Formularza zgłaszania opinii pocztą elektroniczną na adres e-mail: kudowa@kudowa.pl lub pisemnie/osobiście do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
  • podczas rozmowy telefonicznej (nr tel. 697 108 880), możliwej w każdy czwartek od 1 stycznia do 5 lutego w godzinach od 14.00 do 16.00 (Dokładne daty: 7.01, 14.01, 21.01, 28.01, 4.02)
  • podczas spotkań zdalnych on-line w każdy czwartek od 1 stycznia do 5 lutego w godzinach od 16.00 do 18.00. Dokładne daty spotkań wraz z linkiem, aktywnym w podanych terminach:

7 stycznia 2021

14 stycznia 2021

21 stycznia 2021

28 stycznia 2021

4 luty 2021

  • podczas indywidualnych spotkań zdalnych on-line z konkretnymi środowiskami (np. przedsiębiorcami) w terminach umówionych indywidulanie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez dane środowisko. Po uzgodnieniu terminu zostanie przekazany link do spotkania.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa oceny i opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do Strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Strategia rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021- 2027

Formularz zgłaszania opinii

Formularz zgłaszania opinii