Kudowa-Zdrój 04.12.2020 r.

 

INFORMACJA

 

Na  podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

BURMISTRZ MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ

 informuje o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego na  II piętrze w budynku przy  ul. Zdrojowej 42

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, cztery  kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem, na II piętrze, strefa pośrednia miasta, składa się z 1 pokoju , kuchni, łazienki z wc, o pow.  24,62 m2  wraz  ze sprzedażą udziału w  prawie  własności nieruchomości gruntowej, w wysokości 3,00%,  przy ul. Zdrojowej 42,  w  obrębie  Stary Zdrój, Gmina  Kudowa-Zdrój, działka  numer 221, Am-9, o  pow. 325 m2, księga wieczysta nr SW1K/00042496/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, ogrzewania brak. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Okna drewniane  do wymiany. Drzwi płytowe, malowane  farbą. Lokal do kapitalnego remontu, nad pomieszczeniem kuchni, łazienki i częściowo pokoju antresola, pokój prowizorycznie  przedzielony ścianką. Zarząd budynkiem sprawuje INWESTPARTNER Iwona Gałuszka, ul. Bohaterów Getta 10A, 57-300 Kłodzko.

Przetarg odbędzie się  08.01.2021 r.  o godz. 9:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia do  przetargu  jest  wpłata   wadium  w wysokości 20% ceny wywoławczej(tj. 13 000,00 zł)  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  04.01.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

Przetarg zostaje odwołany w związku z  brakiem informacji w  ogłoszeniu przetargowym o zaciągniętym  kredycie inwestycyjnym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Zdrojowej 42.

Informacja o odwołaniu przetargu umieszczona jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl  i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 862 17 10.