14.11.2020 – Dzień Czystego Powietrza.

Dzień ten został ustanowiony w 2005r. przez Fundację Ekologiczną „Arka”.

Powietrze towarzyszy nam od narodzin do śmierci. Bez niego nie możemy żyć, dlatego tak ważne jest, aby powietrze którym oddychamy było czyste.

Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w Polsce ma niska emisja, której źródłem są głównie spaliny samochodowe oraz dym ze starych, nieekologicznych pieców w których nierzadko zamiast dobrej jakości paliwa spalany jest złej jakości węgiel oraz odpady generujące trujący dym.

Jako mieszkańcy, możemy wpłynąć na jakość powietrza.

Co możemy zrobić?

  • ograniczyć podróżowanie samochodem. Jeśli możesz wybierz rower,
  • wymienić przestarzałe piece („kopciuchy”) na nowoczesne, ekologiczne sposoby ogrzewania,
  • stosować odnawialne źródła energii, np.: kolektory słoneczne, pompy ciepła.
  • ocieplać budynki, aby ograniczyć utraty ciepła,
  • edukować, uświadamiać, reagować,
  • sadzić nowe drzewa, bo drzewa to tlen.

Przypominamy również, że w chwili obecnej otwarte są dwa programy dotyczące wymiany źródeł ogrzewania:

 

  • Program „Ziemia Kłodzka – Czyste Powierze” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

https://kudowa.pl/2020/08/19/ziemia-klodzka-czyste-powietrze/

Kampania „EKOlogicznie przez cały rok” dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.