Nowy numer kontaktowy

W związku ze zmianą numeracji telefonów w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce, informujemy, że jedynym obowiązującym numerem kontaktowym od dnia 29.10.2020r. będzie: 22 250 01 15