Zgłaszanie awarii gazociągu

Uprzejmie informujemy, iż za przyjmowanie zgłoszeń, koordynowanie działań i nadzór operacyjny nad działaniami służb Pogotowia Gazowego w sytuacjach awaryjnych odpowiedzialna jest Zakładowa Dyspozycja Gazu pełniąca 24 godzinny dyżur. Jeżeli kontakt z Pogotowiem Gazowym jest niemożliwy można kontaktować się z Kierownikiem Gazowni w Kłodzku odpowiedzialnym za techniczną obsługę sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia, pod nr telefonu :74 842 73 11

Tel komórkowy 669 989 932