Drodzy nauczyciele,
W dzień niezwykłego święta stwierdzam, że Dzień Edukacji Narodowej jest wyrazem uznania dla Państwa codziennej, systematycznej i wypełnionej zaangażowaniem pracy  z młodym pokoleniem.

Praca nauczyciela – wychowawcy jest postrzegana w sposób wyjątkowy. Środowisko ludzi edukacji kształtuje kluczowe umiejętności, przekazuje fundamentalną wiedzę, kreuje zachowania, a także – współtworzy świadomość obywatelską najmłodszych Polaków. Uświadamiacie wartość młodości i wolności, uczycie szacunku dla innych, rozwija cie wrażliwość w odbiorze otaczającej rzeczywistości.

Szczególne słowa uznania pragnę skierować ku emerytowanym nauczycielom, którzy na przestrzeni dziesięcioleci bezwarunkowo służyli swoim doświadczeniem i kompetencjami kolejnym rocznikom młodych Kudowian.

Szanowni Pedagodzy – w dniu Waszego święta życzę Wam wytrwałości w pracy, licznych sukcesów towarzyszących jej realizacji, przekonania o wyjątkowości  tego co czynicie, jak również – wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój Aneta Potoczna