Deklaracja “Dekarbonizacja 2030”

28 września 2020 roku w Wałbrzychu w Starej Kopalni spotkali się reprezentanci samorządów subregionu Wałbrzyskiego. Naszą Gminę reprezentowała Burmistrz Miasta Aneta Potoczna.

Celem spotkania było podpisanie deklaracji o wspólnych działaniach na rzecz pozbycia się węgla z gmin. Deklaracja „Dekarbonizacja 2030” zawiera w sobie strategiczne cele tj:

  • rozwój odnawialnych źródeł energii
  • dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin subregionu
  • likwidacja ogrzewania opartego na węglu w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych
  • wdrożenie zeroemisyjnego transportu publicznego z wykorzystaniem energii elektrycznej i wodoru
  • stworzenie magazynów energii odnawialnej

Autorem i pomysłodawcą deklaracji jest prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i w założeniu ma wykorzystać działania podejmowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ustanowionego przez Unię Europejską.

Deklaracja (PDF)