Zdalna Szkoła +

grant na zakup sprzętu edukacyjnego

Projekt jest wsparciem skierowanym bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Kudowy-Zdroju, niezależnie od tego kto jest organem prowadzącym. Program jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Wniosek “zdalna Szkoła+ w Gminie Kudowa-Zdrój” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do 3 szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Gmina Kudowa-Zdrój zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu nr 883-16-79-903 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
na kwotę 45 000,00 zł.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020