Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego
STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ

Wnioskodawca projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Kudowa Zdrój dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),

Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 08:00 dnia 19 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 dnia 19 listopada 2020r.