Budżet Obywatelski 2021

RUSZA VI EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

Masz pomysł na zmiany w Kudowie-Zdroju? ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK

Rusza VI edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Kudowa-Zdrój na 2021 r.

Budżet Obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.
Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2021.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:
• budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
• wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.
Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

Od dnia 01.09.2020 r. Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju rozpocznie tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Zadania będą mogły być zgłaszane przez wszystkich mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego.

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w Gminie Kudowa -Zdrój wynosi 140 000,00 PLN. Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Propozycje zadań należy składać od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Klienta – pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
Głosowanie publiczne przez mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój odbędzie się w terminie 02.10.2020 – 23.10.2020 r. Karta do głosowania, będzie dostępna na stronie www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta – pok. 5, w godzinach pracy Urzędu od dnia 02.10.2020 r.

Do dnia 27.10.2020 r. ogłoszone zostaną wyniki głosowania oraz lista projektów, które zostaną zrealizowane w 2021 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Burmistrz Aneta Potoczna