Informacja o zgłoszeniach kandydatów na członków komisji

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
w Gminie Kudowa-Zdrój

Zgłoszenia można dokonać osobiście, a w przypadku trudności w osobistym doręczeniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych informujemy że zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 do 15:30, w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.: dowody@kudowa.pl

W przypadku dokonania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  1. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.
  2. Oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą.
  3. Dopuszczalne jest:
    1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    2. przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
    3. potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Numeru telefonu, pod którym pełnomocnicy wyborczy mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń 74 8621 713.