“Czyste Powietrze” – nowa wersja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że od dnia 15.05.2020r. będzie obowiązywać nowy regulamin Programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Podstawowym założeniem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Główne zmiany w programie:

  1. Uproszczone zasady przyznawania dotacji.
  2. Skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni.
  3. Uproszczony wniosek o dotację.
  4. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
  5. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
  6. Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.
  7. Poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.
  8. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym data rozpoczęcia inwestycji nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020r.

Nowa wersja programu

Projekt

PDF

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

PDF

Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

PDF

Oficjalna strona programu

Więcej informacji