Koszenie w czasie suszy

W związku ze zmianami klimatu susze w naszym regionie stają się zjawiskiem corocznym i na coraz większą skalę. Kolejna katastrofalna susza powoduje, że należy przegospodarować nasze podejście do dbania o zieleń, zarówno miejską jak i przydomową. Kochamy piękne, od linijki przystrzyżone trawniki, ale w obecnych warunkach traci to sens. Dzieje się tak dlatego, że krótka trawa odsłania grunt, który szybciej wysycha i ulega erozji. Częstym widokiem na naszych trawnikach w ubiegłym roku były plackowate miejsca zwiędniętej i wyschniętej trawy. Powstrzymajmy to nieestetyczne oraz nieekologiczne podejście. Zachowanie wyższej trawy pomoże zachować resztki wilgoci i opóźnić proces erozji. Powstrzymajmy się od koszenia do czasu opadów.

ŁĄKA KWIETNA – ALTERNATYWA DLA KOSZENIA!

W czasach coraz wcześniej występującej suszy, w celu ochrony gleb, stworzenia pożytków dla owadów miodnych i wspierania bioróżnorodności Gmina Kudowa-Zdrój 26 listopada 2019r. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem pozyskania dotacji na wykonanie łąk kwietnych w różnych lokalizacjach naszego miasta. Z uwagi na obecna sytuację pandemiczną i ograniczoną pracę urzędów do dnia dzisiejszego (tj. 30.04.2020r.) nie dostaliśmy informacji zwrotnej dotyczącej wysłanego wniosku.

Koszt wykonania 100m² łąki kwietnej wraz z jej pielęgnacją to koszt około 1.700 do 2.000zł, a wykonanie profesjonalnej łąki kwietnej, która przez wiele lat będzie cieszyć nasze oko, to w terenach zieleni złożona sprawa.

Należy:

 1. Wykonać badania gleby w tym: określić Ph, zawartość składników mineralnych i typ gleby.
 2. Przygotować odpowiednio podłoże m.in.:
  1. wykonać głęboką orkę, najlepiej jesienią i pozostawić teren na zimę,
  2. wiosną uprawić wierzchnią warstwę gruntu na głębokość 10-15cm i zebrać zanieczyszczania śmieci i pozostałości roślinnych,
  3. po upływie 2-3 tygodni ponownie uprawić gruntu na głębokość 10 cm,
  4. po upływie 2-3 tygodni od ostatniej uprawy wykonać siew mieszanki kwiatowej i zwałować teren. Mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwitnienia (min. 4 miesiące), a gatunki powinny być dobrane pod względem różnych terminów kwitnienia.
 3. Pielęgnować łąkę kwietną:
  1. kosić łąkę w roku wysiewu, w zależności od potrzeb, w uzgodnionych z botanikiem terminach,
  2. odchwaszczać w roku wysiewu – pojawiające się chwasty kosić na bieżąco, w miarę potrzeby nawet raz w miesiącu w przypadku stosowania do obsiewu mieszanek z gatunków wieloletnich. Łąki z dodatkiem gatunków roślin jednorocznych najlepiej odchwaszczać ręcznie – koszenie uniemożliwi kwitnienie roślin jednorocznych,
  3. W kolejnych latach należy kosić łąkę kosiarkami listwowymi, a równomiernie rozłożony pokos pozostawić na kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów,
  4. Interwencyjnie uzupełniać łysiny i zniszczone powierzchnie,
  5. Należy zapewnić wysoką wilgotność gleby, szczególnie w pierwszych miesiącach po wysiewie nasion, jak i w okresach suszy.