Usunięcie sosny z Parku Zdrojowego

Miesiąc luty obfitował w bardzo silne wichury na wskutek których wiele pięknych i starych drzew w Kudowie zostało przewróconych lub połamanych. 12 lutego jednym z takim drzew okazała się “Sosna Wejmutka” zlokalizowana na łące przy alei Jana Pawła II zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Pogodną. Sosna była pomnikiem przyrody i aby można ją było usunąć z Parku należy podjąć stosowną uchwałę Rady Miejskiej, znoszącą ochronę z pomnika. Niestety nie jest to takie proste ponieważ projekt uchwały należy uzgodnić z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a następnie zatwierdzoną na sesji uchwałę wraz z wnioskiem na usunięcie drzewa należy przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, celem uzyskania decyzji na usunięcie sosny z terenu zabytkowego.

W związku z powyższym w dniu 12 lutego wystosowano pismo do RDOŚ celem uzgodnienia projektu uchwały. W odpowiedzi, 26 marca do tutejszego urzędu wpłynęło postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zniesienia pomnika przyrody. W uzasadnieniu zarzucono, że sosna rośnie na terenie niezabudowanym, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia i należy ją pozostawić w obecnym miejscu do samoistnego, całkowitego rozpadu. Oczywiście od postanowienia dokonaliśmy odwołania, na skutek czego RDOŚ uchylił w całości swoje wcześniejsze postanowienie. Dalszym krokiem będzie uchwalenie uchwały przez Radę Miejska i dalsze prowadzenie procedury zmierzającej do usunięcia zalegającego drzewa.