Stan epidemii koronawirusa

Stan epidemii koronawirusa w Kudowie-Zdroju. Prowadzimy dla Państwa zbiór najważniejszych informacji, zarządzeń oraz zaleceń jak bronić się przed zarażeniem oraz przenoszeniem wirusa. Zapraszamy do cyklicznych odwiedzin i obserwowanie naszej strony na Facebook.

3osoby

zarażone

135osób

poddanych kwarantannie

Stan na 31 marca

Prosimy o zachowanie spokoju ponieważ poddanie się kwarantannie nie oznacza, że te osoby miały styczność z wirusem lub są zarażone. Jest to działanie zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się wirusa wśród populacji lokalnej.

Powiat Kłodzki

Hospitalizacja – 6 osób
Kwarantanna – 322 osoby

Stan na 31 marca

Najpotrzebniejsze numery kontaktowe

Osoby, które odczuwają niepokojące objawy:

 • gorączkę, powyżej 38 stopni C
 • kaszel
 • duszność
 • bóle mięśniowe

Powinny zgłaszać się bezpośrednio do

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku pod numerami:

Izba Przyjęć Oddziału Chorób Internistyczno – Infekcyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Alfreda Sokołowskiego przy ulicy Batorego 4 w Wałbrzychu, tel. 74 648 98 85 wew: 885

Izba Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu, tel 71 395 75 20

Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 27 marca rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Ograniczenia w przemieszczaniu się:

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

żródło: gov.pl

Wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa

W piątek, 20 marca Premier Mateusz Morawiecki zdecydował się na wprowadzenie Stanu Epidemii na terytorium naszego Państwa. Ogłoszenie epidemii w kraju jest decyzją trudną, ale ratunek zdrowia i życia rodaków jest w tym momencie najważniejszy.

Najważniejsze zasady i obowiązki podczas stanu epidemii to:

 • przedłużenie wstrzymania zajęć w placówkach oświatowych do Świąt Wielkanocnych
 • podwyższone kary za złamanie kwarantanny, z 5 000 zł na 30 000 zł. Ceną złamania kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub życie
 • zmiany doprecyzowujące w branży transportowej, galeriach handlowych i przedsiębiorstwach
 • pilnowanie dzieci i młodzieży, aby nie spotykały się w grupach i nie opuszczały swoich domów
 • wypłata zasiłku opiekuńczego dla rodziców przedłużona o 14 dni

Zamknięcie Granic Państwa

W sobotę, 14 marca o godzinie 20:00 rozpocznie się zamykanie małych przejść granicznych na terenie naszego miasta. Całkowicie dla ruchu pieszego oraz samochodowego zostaną zamknięte przejścia Kudowa-Czermna – Malá Čermná, Kudowa-Brzozowie – Česká Čermná oraz Kudowa-Pstrążna – Žďárky.

Osoby, które podróżować będą do pracy prosimy o korzystanie jedynie z głównego przejścia Kudowa-Słone – Náchod.Polacy wracający do Polski odbędą 14-dniową kwarantannę domową. Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Wyjątkiem są osoby:

 • z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim. Podczas przekraczania granicy wymagane jest posiadanie zaświadczenia o pracy w Czechach, wydawane przez pracodawcę.
 • kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii koronawirusa

Rozporządzenie (PDF)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii koronawirusa

Rozporządzenie (PDF)

Zarządzenie wewnętrzne Nr 120.9.2019Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 lutego 2019 rokuw sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie (PDF)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie (PDF)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administraji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenie (PDF)

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowegow Kudowie-Zdrój

Działania mające za zadanie wyeliminowanie zagrożenia zarażenia wirusem SARS-Cov-2

W czwartek 12.03.2020 o 7:30 zebrał się sztab Miejskiego Zespołu Zarządzania Krysowego, podczas posiedzenia podjęto następujące czynności przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa (Stan Epidemii Koronawirusa):

 • od 12.03 do 25.03 wszystkie placówki oświatowe zostały zamknięte, jedynie w czwartek (12.03) oraz piątek (13.03) rodzice mogą przekazać swoje dzieci pod opiekę nauczycieli. Od poniedziałku jest całkowity zakaz wysyłania dzieci do tychże instytucji.
 • Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ogranicza bezpośredni kontakt z interesantami do minimum
  • przyjmowanie w tylko w wyjątkowo ważnych sprawach, przy zachowaniu środków ostrożności
  • pozostałych interesantów prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez e-Urząd
  • kasa jest zamknięta, a wpłaty można uiszczać przelewem internetowym lub w Banku Spółdzielczym, który usługę tą prowadzi bezpłatnie
  • osoby z objawami przeziębienia nie będą obsługiwane
 • Kudowskie Centrum Kultury i Sportu odwołało wszystkie zajęcia
 • Miejska Bibliotek Publiczna w Kudowie-Zdroju
  • odwołało wszystkie zajęcia
  • zamknięto czytelnie
 • Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – skansen zostaje zamknięty do odwołania
 • Ośrodek Pomocy Społecznej ogranicza bezpośredni kontakt do minimum
  • przyjmowanie interesantów tylko w wyjątkowo ważnych sprawach, przy zachowaniu środków ostrożności
  • pozostałych prosimy o rozwiązywanie spraw telefonicznie (numery telefonów)
  • osoby z objawami przeziębienia nie będą obsługiwane
 • Policja – Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju
  • od 11 marca na granicy funkcjonariusze Policji wraz z pracownikami Sanepidu oraz Pogotowia kontrolują busy oraz autobusy w celu wykrycia osób potencjalnie zarażonych wirusem. Kontrola jest w formie badania temperatury ciała oraz wywiadu epidemiologicznego
  • w razie pojawienia się kwarantanny domowej, policjanci będą kontrolowali czy dane osoby stosują się do zalecenia nie opuszczania swojego miejsca zamieszkania lub miejsca wydzielonego na potrzeby kwarantan
  • funkcjonariusze Policji wraz ze Strażą Miejską będą patrolowały ulice miasta oraz Park Zdrojowy, pouczając szczególnie młodzież o nie spotykanie się w grupach
 • Aquapark Wodny Świat od piątku 13 marca zostaje zamknięty do odwołania
 • Uzdrowiska Kłodzkie w trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo podjęli decyzję o ograniczeniu możliwością korzystania z kompleksów rekreacyjnych Słoneczne Termy w Polanicy, Dusznikach i Kudowie- Zdroju (baseny, fit centra, zajęcia fitness) przez Gości z zewnątrz do odwołania.
 • Obiekty usług noclegowych należy tymczasowo zawiesić, a dodatkowo udostępniamy zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego
 • W obiektach handlowych zaleca się zapewnić przebywanie określonej ilości osób proporcjonalnie do powierzchni, zalecana przestrzeń to 4m2 na osobę:
  • 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  • 2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
  • 3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • 4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
  • 5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  • 6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
  • 7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
  • 8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • 9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
  • 10. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
   • powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
   • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Restauracje, bary oraz kawiarnie mogą oferować swoje usługi na wynos. Lokale powinny być zamknięte dla gości.

Informujemy również, że w partnerskim mieście Náchod (Republika Czeska) zostały zamknięte do odwołania:

 • jednostki oświatowe
 • kryty basen pływacki
 • kryte lodowisko
 • odwołano wszystkie wydarzenia kulturalne realizowane w Miejskiej Bibliotece Nachod, w kinie Vesmir oraz w Miejskim Teatrze Beranek
 • obecnie nie jest ograniczony czas pracy Urzędu Miasta w Nachodzie.

Od dnia 14.03.2020 zostaje tymczasowo zawieszona komunikacja autobusowa realizowana przez przewoźnika CDS Nachod z Nachodu do Kudowy-Zdroju i z Hronova do Kudowy-Zdroju. Dotychczasowe linie numer 000158 oraz 000089 nie będą wjeżdżały na teren Polski lecz kończyły swoje kursy na przystankach Nachod – Beloves oraz Hronov – Mala Cermna. Aktualne informacje o połączeniach dostępne na stronie www.idos.cz