Zarządzenie

Pobierz (PDF)

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.32.2020

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2020 ROKU:

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

Polski Związek Wędkarski, Okręg Wałbrzych, Koło w Kudowie-Zdroju, ul.Główna 67, 57-350 Kudowa-Zdrój

Szkółka wędkarska przy Kole PZW w Kudowie-Zdroju

1.000,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czermna” ul. Kościuszki 90, 57-350 Kudowa Zdrój

Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta Kudowa-Zdrój

12.700,00

Zakładowy Klub Sportowy „Włókniarz” ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój

Łączy nas piłka

60.000,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wodny Świat” ul. Moniuszki 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Działalność sekcji pływackiej ULKS Wodny Świat, wynajem basenu, wynagrodzenie trenerów i instruktorów

7.700,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wodny Świat” ul. Moniuszki 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Nauka i doskonalenie pływania dla osób niepełnosprawnych z Kudowy-Zdroju i okolic

2.500,00

Uczniowski Klub Sportowy KUDOWIANKA ul. Kościuszki 31, 57-350 Kudowa-Zdrój

Dofinansowanie działalności sekcji kolarstwa górskiego

800,00

Uczniowski Klub Sportowy KUDOWIANKA ul. Kościuszki 31, 57-350 Kudowa-Zdrój

Dofinansowanie zajęć sportów walki zintegrowanych z zajęciami siłowo-ogólnorozwojowymi

3.000,00

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu Kudowianka, ul.Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój

Inicjatywa dla popularyzacji kultury fizycznej w Kudowie-Zdroju

66.000,00

Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój

My też potrafimy – Cykl imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych, uspołeczniających i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych miasta Kudowa-Zdrój.

12.300,00

RAZEM

166.000,00

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój

Pomoc społeczna i działalność kulturalno-rozrywkowa dla seniorów

5.000,00

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Duszniki Zdrój, ul.Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój

Pomoc dla osób słabowidzących i niewidzących

2.000,00

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek, ognisk. Wspomaganie osób chorych poprzez zapomogi i paczki żywnościowe. Spotkania opłatkowe.

4.000,00

RAZEM

11.000,00

W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

58. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski.

5.000,00

Stowarzyszenie „Fundus Glacensis”, ul. Kombatantów 1/9, 57-350 Kudowa-Zdrój

Artystyczna Kudowa – warsztaty i prezentacje artystyczne mieszkańców Kudowy.

5.000,00

Stowarzyszenie NASZA SZKOŁA”, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słone 72

Ku-Ku czyli kulturalnie w Kudowie dla i przez najmłodszych.

8.000,00

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Kłodzko

Harcerstwo – Remedium na życie.

2.000,00

Stowarzyszenie Obywatelskie Kudowianie

Napisanie książki jako dzieła zbiorowego członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kudowianie pt. „Nasze życie w Kudowie-Zdroju”.

0,00

Stowarzyszenie Obywatelskie Kudowianie

Operetka, teatr, kino dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kudowianie Kudowy-Zdroju.

5.000,00

RAZEM

25.000,00