Baza

 

Informację oraz umowa dotycząca zamieszczania obiektów noclegowych w wersji rozszerzonej znajduje się w załączniku.

 

Zasady zamieszczania obiektów w spisie wszystkich obiektów noclegowych


Zarządzenie 38/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 14 marca 2011 roku

w sprawie : zasad zamieszczania odsyłaczy lub/i informacji o podmiotach gospodarczych na stronie www.kudowa.pl

Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.  z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   zarządza się co następuje:

§ 1


Określa się następujące zasady zamieszczania odsyłaczy lub/i informacji o podmiotach gospodarczych na stronie www.kudowa.pl:

 1. podmiot gospodarczy chcący zamieścić odsyłacz lub/i informację odnośnie swojej działalności na oficjalnej stronie miasta www.kudowa.pl, powinien zwrócić się w tej sprawie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
 2. podstawę umieszczenia odsyłacza obiektów świadczących usługi hotelarskie stanowią:
  • wpis obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez Burmistrza Miasta lub decyzja marszałka Województwa o kategoryzacji obiektu hotelarskiego,
  • zgłoszenie obiektu do opodatkowania i zawarcie umowy na pobór opłaty uzdrowiskowej,
  • położenie obiektu na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
 3. podstawę umieszczenia odsyłacza lub/i informacji dla pozostałych podmiotów stanowi:
  • wpis podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS itp.,
  • zgłoszenie firmy do opodatkowania ( podatki lokalne i opłaty).


§ 2


 Po spełnieniu wymogów określonych w  § 1 odsyłacz lub/i informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie na oficjalnej stronie miasta.


§ 3


Traci moc zarządzenie nr 103/09 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie : zasad zamieszczania odsyłacza podmiotów świadczących usługi hotelarskie na stronie www.kudowa.pl.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

załączone pliki
Wzór umowy Wzór umowy» [ 508.96 kB ]
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1