Zasady świadczenia usług hotelarskich

Zasady świadczenia usług hotelarskich
w innych obiektach niż obiekty hotelarskie

Krok po kroku

Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie to:

 • ośrodki wczasowe,
 • ośrodki kolonijne,
 • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe,
 • pokoje gościnne,
 • domki letniskowe,
 • a także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.

 

Każdy przedsiębiorca oraz rolnik,  który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju obiekt do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez Burmistrza Miasta, zgodnie z art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz.U. z 2018 r., poz. 650.

Obiekt zgłaszany do ewidencji musi spełniać wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich (zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone, jeżeli obiekt spełnia minimalne wymagania co do wyposażenia, które określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 ze zm.).

Świadczenie usług hotelarskich wbrew obowiązkowi zgłoszenia obiektu do ewidencji stanowi wykroczenie. Podlega ono karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 601 § 4 pkt 3 k.w.).

Krok pierwszy

Pobierz i wypełnij wniosek (w załączniku pod artykułem).

Krok drugi

Załącz kserokopię numer NIP oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo numer wpisu  do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiadasz.

Jeżeli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą, czyli nie prowadzisz działalności gospodarczej, zacznij od dokanania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji załatwisz w Urzędzie Miasta za pośrednictwem p. Ewy Drzewieckiej, pokój 09.

Krok trzeci

Załącz do wniosku:

 • opis obiektu,
 • minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Krok czwarty

Żłóż wniosek wraz załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
 

Krok piąty

Zawrzyj umowę o pobieranie opłaty uzdrowiskowej w Kasie Urzędu Miasta.

Sprawę załatwia

Referat Inwestycji i Rozwoju

Osoba odpowiedzialna
Ewa Drzewiecka, nr tel.: 74-86-21-730, e-mail: ewipod@kudowa.pl

Forma załatwienia
Wpis do ewidencji.

Informacje na temat opłat: 
Postępowanie nie podlega opłatom.

Informacje na temat trybu odwoławczego 
Nie dotyczy.

Przewidywany termin załatwienia:
Do 14 dni od daty wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

UWAGI:
Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Referatu Promocji, Kultury i Sportu o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
załączone pliki
2. Opis obiektu 2. Opis obiektu» [ 219.95 kB ]
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1