Rewitalizacja

Rewitalizacja

Szanowni Państwo,

 

W związku z uchwałą Rady Gminy Kudowy-Zdroju w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój, zwracam się z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli jako kandydatów na członka Zespołu ds. Rewitalizacji, który zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Burmistrza w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, prace nad przygotowaniem LPR – u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami
i organizacjami pozarządowymi.

Osoba wyznaczona do uczestniczenia w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji proszona jest do zgłoszenia swojej kandydatury za pomocą formularza deklaracji stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem http://kudowa.pl/pl/urzad-miasta. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biuro Obsługi Klienta pok. nr 5  lub przesłać mailowo na adres marcin.bernat@kudowa.pl w terminie                       do 28 stycznia 2016 r.

załączone pliki
Zaproszenie Zaproszenie» [ 323.38 kB ]
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1