Zakup i instalacja zbiornika akumulacyjnego PM

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Fundacji Polska Miedź


„Zakup i instalacja zbiornika akumulacyjnego w celu ograniczenia ryzyka pożarowego w Muzeum Kultury Ludowej  Podgórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju”

W ramach przyznanej dotacji beneficjent przeprowadził finalny etapu prac zmierzających do  zmniejszenia zagrożenia pożarowego, w ramach którego zakupiony i zainstalowany został zbiornik akumulacyjny, który z razie zagrożenia pożarowego posłuży do poboru wody do czasu interwencji strażackiej. Poprzez ograniczenie ryzyka pożarowego rozumie się zapewnienie możliwości poboru wody przez okres ok. 15 – 25 minut, ze zbiornika akumulacyjnego podczas sytuacji awaryjnej, która może wystąpić w wyniku zagrożeń żywiołowych.


Wykonane zostały następujące działania:

 • Projekt geofizyczny odwiertu
 • Wiercenia
 • Mapy i badania
 • Materiały do budowy rurociągu, kabla i uzbrojenia odwiertu
 • Sprzęt własny i wynajęty do budowy przyłącza wodociągowego i energetycznego
 • Robocizna – uzbrojenie odwiertu, budowa przyłączy.
 • Projekt i budowa przyłącza od budynku skansenu do studni pod drogą
 • Budowa przyłącza, elektrycznego – kabla sterowniczego i przyłącza wodociągowego dn 32 oraz zbiornika hydroforowego w budynku powyżej wiatraka oraz montaż pompy w zbiorniku retencyjnym
 • Budowa zbiornika akumulacyjnego obok studni
   

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1