U nas-współpraca bibliotek

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Nazwa projektu: U nas - współpraca bibliotek miast Hronova i Kudowy Zdroju

Numer i nazwa działania: 2.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych.
Całkowity koszt projektu: 668 190 PLN
Kwota dofinansowania: 567 961 PLN
Okres realizacji: lata 2008 - 2010

Przedmiotem i głównym celem projektu była współpraca bibliotek miast Kudowy Zdroju i Hronova. Jego przedmiotem było: stworzenie miejsc służących realizowaniu stałych wydarzeń transgranicznych, zwłaszcza literackich, poprzez modernizację siedzib bibliotek i ich doposażenie; stworzenie wspólnego internetowego systemu informacji bibliotecznej, pozwalającej mieszkańcom pogranicza na zapoznanie się z ofertą literacką obu bibliotek oraz ich księgozbiorami; wspólna dwujęzyczna strona internetowa oraz wspólne internetowe forum klubów czytelniczych bibliotek; zakup najważniejszych dzieł literackich autorów partnera dostępnych we własnym języku; wydzielenie w bibliotekach sekcji literatury partnera i realizowanie na tej bazie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;  realizacja wspólnych wydarzeń o charakterze literackim i kulturalnym w ramach programu współpracy bibliotek; promocja projektu.

Podczas remontu zmodernizowano obiekt biblioteki. Wylano nowe podłogi i założono nowoczesną wykładzinę. Wymieniono starą stolarkę drzwiową i okienną na plastykową. Zainstalowano podwieszane sufity a w nich jaśniejsze oświetlenie. Całkowicie przebudowano toaletę dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono meble w części działu dla dorosłych i do działu dziecięcego. Zbudowana została infrastruktura informatyczna z własnym serwerem i 15 stanowiskami komputerowymi dla obsługi biblioteki oraz dla czytelników. Wdrożony został system biblioteczno-informatyczny „Mateusz”, który pozwala na całkowitą automatyzację obsługi czytelników.

 

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1