Trasy rowerowe-etap I

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Nazwa projektu: Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim

Numer i nazwa działania: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
Całkowity koszt projektu: 3 409 854 PLN
Kwota dofinansowania: 2 898 376 PLN
Okres realizacji: 2009r.

W ramach tego projektu zmodernizowane zostały dwa odcinki tras:

  • ul. Brzozowie. Prowadzi  ona bezpośrednio do przejścia turystycznego Brzozowie – Ceska Czermna. Modernizacja odcinka udostępniła niezwykle atrakcyjne tereny doliny rzeki Metuja oraz uzdrowiskowego miasta Kudowa. Inwestycja objęła modernizację trasy o łącznej długości 0,31 km z nawierzchnią asfaltową. Wykonane zostały trzy zatoczki mijankowe. Wykonano 140 m odwodnienia liniowego, dwie studnie rewizyjne oraz kanał deszczowy.
  • ul Słone. Odcinek ten jest alternatywą dla rowerzystów, pieszych oraz turystów jeżdżących na rolkach. Inwestycja objęła modernizację trasy o łącznej długości 1,31 km z nawierzchnią asfaltową. Wykonane zostały dwie zatoczki mijankowe. Wykonano również odwodnienie podłużne - ściek szer. ok. 60 cm z odprowadzeniem do istniejących rowów przydrożnych. Zmodernizowano sześć przepustów, mur oporowy oraz obiekt mostowo-przepustowy.


    powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1