Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego PM-II

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Fundacji Polska Miedź

 

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju w zakresie elementów infrastruktury komunikacyjnej, społecznej oraz turystycznej”.


Dzięki przyznaniu Gminie Kudowa Zdrój dotacji z Fundacji Polska Miedź został zrealizowany projekt pt. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju w zakresie elementów infrastruktury komunikacyjnej, społecznej oraz turystycznej”.
Prowadzone prace miały na celu ratowanie zabytkowego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie funkcji turystyczno – uzdrowiskowej Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju.
Działania inwestycyjne, realizowane z celem ratowania zabytkowego dziedzictwa kulturowego, były prowadzone w następujących obszarach:

  • modernizacja tkanki historycznego układu komunikacyjnego w obrębie Placu Centralnego i Alei Głównej
  • modernizacja  mostków na alei łączącej Zabytkowy Park Zdrojowy z historyczną częścią Kudowy Zdroju – Czermną
  • odtworzenie alei łączącej Górny Taras, na którym usytuowany jest ogród muzyczny z zachodnią częścią Parku
  • modernizacja pokrycia dachowego na Miejskich Sanitariatach w Parku Zdrojowym.

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1