POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA na obszarze OSI-ZKD-Kudowa-Zdrój-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-etap III

 

 

Tytuł projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI-ZKD-Kudowa-Zdrój-kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-etap III”  

RPDS.03.03.01-02-0083/16-00.

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1.758 465,15 zł

Beneficjent: Gmina Kudowa-Zdrój

 

W ramach działania zostaną zmodernizowane energetycznie cztery budynki o łącznej powierzchni 4782 m².

Budynek Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Zdrojowej 22a w Kudowie-Zdroju

Zakres prac::

• audyt energetyczny,

• modernizacja instalacji C.O i C.W.U.,

• wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją,

• montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi,

• docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

• wymiana nieszczelnej stolarki okiennej.

 

 

Budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 w Kudowie-Zdroju

 

Zakres prac:

• audyt energetyczny,

• docieplenie przegród zewnętrznych budynku -ścian, stropodachu i dachu,

• malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej i naprawy instalacji odgromowej.

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju

Zakres prac::

• audyt energetyczny,

• modernizacja instalacji grzewczej,

• wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją,

• montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi,

• docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu,

• naprawa instalacji odgromowej,

• wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej.

 

 

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju

 

Zakres prac:

• audyt energetyczny,

• modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła kondensacyjnego

• wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją,

• montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi

• docieplenie stropodachu,

• wymiana stolarki okiennej.

 

 

  • Dzięki działaniom w ramach projektu realizowanego z udziałem środków  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przewidziano oszczędność energii cieplnej na poziomie 1991 GJ/ rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 111.68 tony równoważnika CO2.
  • Roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach objętych działaniami zmniejszy się o 692030.3 kWh/rok.

 

 

 

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1