Ochrona wód dorzecza rzeki Metui

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Nazwa projektu: „Ochrona wód dorzecza rzeki Metui w Kudowie Zdroju i Nachodzie”
 

Numer i nazwa działania: 22.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń
Całkowity koszt projektu: 1 665 108,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 415 341,00 PLN
Okres realizacji: 2012 r. i 2013 r..

Zakres projektu:

Celem projektu było wykonanie kolektora opaskowego o długości 364,4 mb, odbierającego wody opadowe i gruntowe spływające w kierunku byłego składowiska odpadów przy ul. Brzozowie i odprowadzającego je wzdłuż zachodniej strony składowiska do potoku Brzózka. Dotychczas wody gromadziły się od strony wschodniej i wpływały pod wysypisko, co powodowało ryzyko odcieków i zanieczyszczeń wód gruntowych i podziemnych. Niniejszy projekt jest etapem realizowanej rekultywacji byłego składowiska odpadów przy ul. Brzozowie. Bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych sprzed wysypiska umożliwi jego dalsza rekultywację.

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1