NOWY STARY ZDRÓJ - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego

 
 
 
Tytuł projektu: NOWY STARY ZDRÓJ - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego 
 
Całkowita wartość zadania: 2 222 466,15 zł
Kwota dofinansowania: 1 777 750,67 zł
Wkład własny: 444 715,48
Realizacja: od 2019 
 
Cel projektu: projekt polega na kompleksowej rewitalizacji wybranego terenu na obszarze zdegradowanym
Zakres zadania: - modernizacja ulic J. Matejki oraz J. Słowackiego w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
  • „Aktywny Park Zdrojowy – Łączymy pokolenia”: planowane zagospodarowanie terenu  urozmaici czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym. Na terenie parku przy Basenie „Wodny świat” zaprojektowano boisko do gry w boule wraz z ławkami, stołami i niezbędnymi utwardzeniami terenu o nawierzchni mineralnej w nawiązaniu do istniejących w parku ciągów pieszych
  • remont części chodnika od strony „Sanatorium Zameczek”, od strony „Sanatorium Polonia”chodnik przebudowuje się na miejsca postojowe. 
 
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1