NOWA KUDOWA - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju

 

Tytył projektu: NOWA KUDOWA - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju 

Całkowita wartość zadania: 2 988 181,57 zł
Kwota dofinansowania: 2 390 246,44 zł
Wkład własny: 597 935,13 zł
Realizacja: od 2019 
 
 
Cel projektu: Projekt polega na kompleksowej rewitalizacji wybranego terenu na obszarze zdegradowanym.
Zakres zadania: w zakresie robót drogowych, wykończeniowych i towarzyszących, melioracyjnych i elektrycznych: remont i przebudowę części drogi gminnej ul. Kombatantów; przebudowę ulic: Chopina, Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej oraz w zakresie komunikacji, demontażu, małej architektury: budowę placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów. Przestrzeń dotychczas nie była wykorzystywana zgodnie z jej potencjałem. Istniejący plac zabaw nie zapewnia bezpieczeństwa użytkownikom oraz ogranicza korzystanie z przestrzeni publicznej jedynie
wybranym grupom. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni możliwe będzie korzystanie terenu przez szerokie grupy odbiorców. Podniesiona zostanie estetyka przestrzeni miejskiej.
 
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1