Multimedialna pracownia językowa w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Projekt realizowany dzięki dotacji Fundacji Polska Miedź

 

 „Multimedialna pracownia językowa w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju”.

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II zawsze był otwarty na świat, widział potrzebę i konieczność wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń, poznania kultur i narodów. Realizacja tych celów, w kontekście placówki oświatowej, ma bezcenne znaczenie. Według szacunków ponad 200 młodych ludzi z Kudowy i Wolfsburga wzięło udział w realizacji wspólnych programów i projektów. Współpraca ta trwa od 1996 r. Uruchomienie  nowoczesnego gabinetu do nauki języka niemieckiego, oprócz niewątpliwych korzyści w procesie dydaktycznym, uatrakcyjnienia i prowadzenia metodami aktywnymi zajęć przyniosłoby również możliwość rozszerzenia dotychczasowej współpracy ze szkołą z Wolfsburga.

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności językowych wśród grup docelowych w celu łamania barier oraz nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu.

Celami bezpośrednimi było:

  • podniesienie jakości i atrakcyjności nauki języka obcego – niemieckiego, poprzez prowadzenie wspólnych wideo lekcji przez nauczycieli i uczniów z Polski i Niemiec,
  • nawiązanie bezpośrednich kontaktów w czasie wspólnych działań,
  • promocja współpracy poprzez wspólny udział w projekcie.

Gmina Kudowa-Zdrój na realizacje ww. projektu pozyskała z Fundacji Polska Miedź środki w wysokości 15.000 zł brutto.

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1