Multimedialna pracownia

Projekty zrealizowano dzięki dotacji INVEST-PARK

 

„Multimedialna pracownia językowa w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju”.

Jedną z najważniejszych szans dla mieszkańców zjednoczonej Europy są umiejętności językowe. Coraz większa mobilność osób powoduje, że rynki pracy nie ograniczają się do ofert dostępnych jedynie w danym regionie. Zwiększa się ilość zawodów, które można wykonywać on-line, bez barier przestrzennych. Kluczową umiejętnością staje się możliwość porozumienia. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II zawsze był otwarty na świat, widział potrzebę i konieczność wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń, poznania kultur i narodów. Realizacja tych celów, w kontekście placówki oświatowej, ma bezcenne znaczenie. Według szacunków ponad 200 młodych ludzi z Kudowy i Wolfsburga wzięło udział w realizacji wspólnych programów i projektów. Współpraca ta trwa od 1996 r. Uruchomienie  nowoczesnego gabinetu do nauki języka niemieckiego, oprócz niewątpliwych korzyści w procesie dydaktycznym, uatrakcyjnienia i prowadzenia metodami aktywnymi zajęć przyniosłoby również możliwość rozszerzenia dotychczasowej współpracy ze szkołą z Wolfsburga. Zaistniałaby możliwość prowadzenia wspólnych wideolekcji w oparciu o sieć internetową, o rożnej tematyce i na różnych płaszczyznach, wykraczających poza treści nauki języka obcego. Stworzy to możliwość nawiązania kontaktów z innymi szkołami w Niemczech czy w innych państwach. W kudowskiej szkole wyposażona zostanie jedna klasa w profesjonalny sprzęt do nauki języków, niezbędna do przeprowadzenie zaplanowanych działań.

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności językowych wśród grup docelowych w celu łamania barier oraz nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu.

Celami bezpośrednimi było:

  • podniesienie jakości i atrakcyjności nauki języka obcego –niemieckiego, poprzez prowadzenie wspólnych wideo lekcji przez nauczycieli i uczniów z Polski i Niemiec,
  • nawiązanie bezpośrednich kontaktów w czasie wspólnych działań,
  • promocja współpracy poprzez wspólny udział w projekcie.

Gmina Kudowa-Zdrój na realizacje ww. projektu pozyskała środki w wysokości 3000 zł netto z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1