Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego kudowskiego Parku Zdrojowego poprzez doposażenie Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju

 

Edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego kudowskiego Parku Zdrojowego poprzez doposażenie Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Fundacji Polska Miedź

W związku z zakończeniem budowy Palmiarni Zimowej przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju Gmina Kudowa-Zdrój przystąpiła do realizacji projektuEdukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego kudowskiego Parku Zdrojowego poprzez doposażenie Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju”.

Gmina Kudowa-Zdrój na realizacje ww. projektu pozyskała środki z Fundacji Polska Miedź
w wysokości 15.000 zł brutto.

Celem głównym projektu była edukacja ekologiczna oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez eksponowanie  egzotycznych roślin ciepłolubnych  oraz udostępnianie zwiedzania ekspozycji w nowo wybudowanej Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie i zrealizowano prace, które pozwoliły w sposób estetyczny i bezpieczny  udostępnić do zwiedzania ekspozycję roślin egzotycznych z Parku Zdrojowego.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie i zrealizowano prace, które pozwoliły w sposób estetyczny i bezpieczny  udostępnić do zwiedzania ekspozycję roślin egzotycznych  z Parku Zdrojowego.

Działania przeprowadzono wg następującego wykazu:

  1. Wykonano utwardzenie z płyt betonowych placu do pielęgnacji i rozsadzania roślin
    o powierzchni 63 m2 mieszczącego się przy obiekcie nowo wybudowanej Palmiarni Zimowej przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju. Zadanie wykonano w IV kwartale 2014r.
  1. Zrealizowano montaż drogowych barier ochronnych wzdłuż skarpy przebiegającej bezpośrednio przy obiekcie Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju o długości 15 mb. 
    Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo drogi gminnej montaż barier ochronnych pozwolił na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z Palmiarni Zimowej. Zadanie wykonano w IV kwartale 2014r.
  1. Wyposażono obiekt Palmiarni Zimowej w konstrukcję kaskadową do ekspozycji roślin egzotycznych. Dodatkowa konstrukcja pozwoliła na wielopoziomowe eksponowanie roślinności i tworzenie przestrzennych kompozycji, co znacznie uatrakcyjniło wystawę roślinną Palmiarni. Zadanie zrealizowane zostało w I kwartale 2015r.
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1