Drobna infrastruktura publiczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Nazwa  projektu: „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej”

Całkowity koszt projektu: 1 537 877,31 PLN
Kwota dofinansowania: 1 076 360,33 PLN
Okres realizacji: 2010-2011r.

W zakresie rewitalizacji drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej wykonano:

  • rozbiórkę budynków administracyjnych byłych zakładów przemysłowych,
  • rozbiórkę starych i budowę nowych miejsc do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych,
  • budowę boiska wielofunkcyjnego,
  • budowę placów zabaw dla dzieci,
  • rewitalizację osiedla w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej (organizacja miejsc do suszenia bielizny, boksów na śmieci, placyków gospodarczych, placyków wypoczynkowych, nasadzenia zieleni),
  • budowę terenu rekreacyjnego, przeznaczonego dla starszych mieszkańców osiedla, pod nazwą „Park 50+”
     

    powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1