Czesko-polskie połączenia drogowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Nazwa projektu: Czesko - polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim
 

Numer i nazwa działania: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej
Całkowity koszt projektu: 7 429 846 PLN
Kwota dofinansowania: 6 315 369 PLN
Okres realizacji: 2010 i 2011.

Po stronie czeskiej zmodernizowano następujące odcinki dróg:

  • ul. Klosova i Ćeskych legii w Novym Mieście n. Met.
  • ul. Na Strźi i v Braci w Nachodzie.

W przypadku miasta Kudowy Zdroju zmodernizowano następujące odcinki tras:

  • ul. Kościuszki - etap I - wykonana została modernizacja trasy o łącznej długości 0,89 km. Wykonano wymianę nawierzchni oraz parking na 26 miejsc parkingowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Na całym zmodernizowanym odcinku wykonany został chodnik. Zmodernizowano oświetlenie uliczne (28 pkt. oświetleniowych) oraz ułożona została ziemna linia kablowa. Wykonano również modernizację i odbudowę odwodnienia (26 szt. wpustów ulicznych)
  • ul. Chrobrego - wykonana została modernizacja trasy o łącznej długości 0,63 km. Wykonano  5  zatoczek mijankowych. Zmodernizowano oświetlenie uliczne  - (21 pkt. oświetleniowych) oraz ułożona została ziemna linia kablowa. Wykonana również modernizację i odbudowę odwodnienia (studnie ściekowe - 8 szt., wpusty uliczne - 11 szt., kolektor deszczowy)
     

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1