Ciągi komunikacyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Nazwa  projektu: „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury w zakresie ciągów komunikacyjnych”

Całkowity koszt projektu: 3 930 433,89 PLN
Kwota dofinansowania: 2 750 910,68 PLN
Okres realizacji: 2010-2011r.

W zakresie rewitalizacji ciągów komunikacyjnych wykonano:

  • modernizację infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej drogom (kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie) na ul. Fabrycznej, Marchlewskiego, Tkackiej, Bocznej i Głównej. Łączna długość zmodernizowanych dróg wyniesie 1010 mb.
  • zagospodarowanie infrastruktury przestrzeni publicznej poprzez modernizację ciągów pieszo – jezdnych oraz zatoczek parkingowych na ul. Fabrycznej, Gagarina, Wojska Polskiego, Obrońców Pokoju oraz Marchlewskiego. Łączna długość zmodernizowanych ciągów pieszych 579 mb.
     

    powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1