BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 


LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KUDOWY – ZDROJU NA 2020 ROK
ZGODNIE Z § 8 REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

KUDOWY-ZDROJU NA 2020 ROK

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy)
i opis

Szacunkowy koszt projektu po weryfikacji

Liczba głosów ważnych

miejsce

PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ

1

Rozbudowa placu zabaw „Pogodny Zakątek”

Lokalizacja: działka nr 698/16 obr. Słone, ul. Pogodna                         (za garażami)
Opis – Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem oraz rozbudowę placu zabaw poprzez utworzenie strefy gier. W ramach projektu przewiduje się zamontowanie urządzeń do ćwiczeń takich jak: „wioślarz”, „orbitek”, „twister+ wahadło”, „rower” oraz doposażenie placu zabaw w „strefę gier kreatywnych” takich jak: „chińczyk”, „drabinki – skok w dal”, „kolorowe klasy”. Gry podwórkowe z materiałów termoplastycznych zostaną naniesione na wcześniej ułożoną kostkę chodnikową.

48 981,38

949

I

2

Aktywny maluch
Lokalizacja: teren za budynkiem Przedszkola im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16
Opis – Projekt zakłada w miejscu zdemontowanego placu zabaw znajdującego się za budynkiem przedszkola, utworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do wieku dzieci przedszkolnych. W ramach projektu przewiduje się montaż gotowego metalowego zestawu o wymiarach 5x5 m w skład którego wchodzą: dwie zjeżdżalnie, dwie wieże z daszkiem, dwie drabinki łukowe, dwie ścianki wspinaczkowe, przejście tubowe oraz rura strażacka. Projekt zakłada również montaż trzech huśtawek sprężynowych. Pod urządzeniami zostanie ułożona bezpieczna nawierzchnia - trawa z rolki.

50 000,00

792

II

MIKROPROJEKTY DO 20.000 ZŁ

6

Budowa ekologicznego parku sensorycznego

Lokalizacja: teren przy Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Słone 72

Opis – Projekt zakłada stworzenie ekologicznego parku sensorycznego, w którym dzieci i młodzież będą mieli możliwość doświadczania różnych faktur, struktur oraz dźwięków, rozwijając funkcje poznawcze. W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż trzech urządzeń: ścieżka zmysłów - są to gotowe kasetony wypełnione różnymi materiałami; „grające drzewo” – w doskonały sposób wpływa na percepcję słuchową oraz zakup gry Twister, w której ważne jest utrzymanie równowagi.

20 000,00

152

I

5

Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka

Lokalizacja: plac zabaw przed budynkiem Przedszkola im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16

Opis - Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw oraz dostosowanie go do potrzeb najmłodszych mieszkańców Kudowy-Zdroju. W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż konstrukcji, która zapewni dzieciom nie tylko dobrą zabawę, ale również będzie rozwijała ich sprawność ruchową. W skład zestawu wchodzą dwie wieże z daszkiem, zjeżdżalnia, drabinka łukowa, linowa ścianka wspinaczkowa oraz rura strażacka.

18 819,00

29

II

MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ

10

Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu

Lokalizacja: ul. Główna 43, Kudowa-Zdrój

Opis – projekt zakłada modernizację chodnika, który obecnie jest w złym stanie technicznym. W ramach projektu zostaną wymienione obrzeża chodnikowe, utwardzona nawierzchnia, na której zostanie ułożona kostka brukowa.

10 000,00

11

I

 

 

 


 

WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2020 ROK

Numer proje- ktu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważ-nych

 

miejsce

PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ

1

Rozbudowa placu zabaw „Pogodny Zakątek”

Lokalizacja: działka nr 698/16 obr. Słone, ul. Pogodna                         (za garażami)
Opis – Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem oraz rozbudowę placu zabaw poprzez utworzenie strefy gier. W ramach projektu przewiduje się zamontowanie urządzeń do ćwiczeń takich jak: „wioślarz”, „orbitek”, „twister+ wahadło”, „rower” oraz doposażenie placu zabaw w „strefę gier kreatywnych” takich jak: „chińczyk”, „drabinki – skok w dal”, „kolorowe klasy”. Gry podwórkowe z materiałów termoplastycznych zostaną naniesione na wcześniej ułożoną kostkę chodnikową.

 

 

949

21

I

2

Aktywny maluch
Lokalizacja: teren za budynkiem Przedszkola im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16
Opis – Projekt zakłada w miejscu zdemontowanego placu zabaw znajdującego się za budynkiem przedszkola, utworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do wieku dzieci przedszkolnych. W ramach projektu przewiduje się montaż gotowego metalowego zestawu o wymiarach 5x5 m w skład którego wchodzą: dwie zjeżdżalnie, dwie wieże z daszkiem, dwie drabinki łukowe, dwie ścianki wspinaczkowe, przejście tubowe oraz rura strażacka. Projekt zakłada również montaż trzech huśtawek sprężynowych. Pod urządzeniami zostanie ułożona bezpieczna nawierzchnia - trawa z rolki.

 

792

18

II

3

Siłownia street workout

Lokalizacja: działka nr 190, obręb Zakrze (teren zielony przy byłym skateparku)

Opis – Projekt zakłada utworzenie siłowni street workout, miejsca, w którym mieszkańcy Kudowy Zdroju będą mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż dużej ilości drążków w układzie poziomym i pionowym, przystosowanych do wykonywania różnych ćwiczeń  zgodnie z zasadą kalisteniki – ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała (np. podciąganie całego ciała na rękach, pompki). Plac z urządzeniami ma zapewnić możliwość jednoczesnego ćwiczenia maksymalnie 25 osób.

 

 

334

8

V

7

Automatyczny system nawadniania głównej płyty boiska na stadionie ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój

Lokalizacja: stadion przy ul. Nad potokiem

Opis - Projekt zakłada zakup i montaż automatycznego systemu nawadniania głównej płyty boiska na stadionie ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój. W ramach projektu przewiduje się wykonanie podłączenia do istniejącej infrastruktury wodnej, wbudowanie instalacji do ziemi na głębokość 30-40 cm, montaż systemu, ułożenie trawy z rolki w miejscu wykopów oraz uruchomienie systemu.

336

10

IV

8

Luks Czermna – poprawa estetyki i bezpieczeństwa boiska sportowego.

Lokalizacja: ul. T. Kościuszki, działki nr 245/3 i 244/3 obręb Czermna

Opis - Projekt zakłada dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów i standardów bezpieczeństwa. W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż piłkochwytu, siedzisk stadionowych, renowację płyty boiska oraz zakup wózka do malowania.

173

0

VI

9

Nasza Smart Biblioteka

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Tadeusza Kościuszki 58

Opis – Projekt zakłada wykonanie remontu 4 pomieszczeń biblioteki szkolnej, polegającego na wyburzeniu ścianki działowej, dzielącej dwa pomieszczenia i dostosowanie ich do funkcji czytelni multimedialnej, wyposażonej w trzy stanowiska na komputery. W ramach projektu przewiduje się również zakup wyposażenia biblioteki, tj.: regałów bibliotecznych, biurek pod komputery, wielofunkcyjnego sprzętu do drukowania w kolorze, zestawu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla uczniów korzystających z czytelni oraz Zakup Programu bibliotecznego MOL NET + i czytnika kodów kreskowych.

430

0

III

MIKROPROJEKTY DO 20.000 ZŁ

5

Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka

Lokalizacja: plac zabaw przed budynkiem Przedszkola im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16

Opis - Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw oraz dostosowanie go do potrzeb najmłodszych mieszkańców Kudowy-Zdroju. W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż konstrukcji, która zapewni dzieciom nie tylko dobrą zabawę, ale również będzie rozwijała ich sprawność ruchową. W skład zestawu wchodzą dwie wieże z daszkiem, zjeżdżalnia, drabinka łukowa, linowa ścianka wspinaczkowa oraz rura strażacka.

29

0

II

6

Budowa ekologicznego parku sensorycznego

Lokalizacja: teren przy Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Słone 72

Opis – Projekt zakłada stworzenie ekologicznego parku sensorycznego, w którym dzieci i młodzież będą mieli możliwość doświadczania różnych faktur, struktur oraz dźwięków, rozwijając funkcje poznawcze. W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż trzech urządzeń: ścieżka zmysłów - są to gotowe kasetony wypełnione różnymi materiałami; „grające drzewo” – w doskonały sposób wpływa na percepcję słuchową oraz zakup gry

Twister, w której ważne jest utrzymanie równowagi.

152

13

I

MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ

10

Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu

Lokalizacja: ul. Główna 43, Kudowa-Zdrój

Opis – projekt zakłada modernizację chodnika, który obecnie jest w złym stanie technicznym. W ramach projektu zostaną wymienione obrzeża chodnikowe, utwardzona nawierzchnia, na której zostanie ułożona kostka brukowa.

11

0

I

 


WYKAZ PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH

DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE

OBYWATELSKIM NA 2020 ROK

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

PROJEKTY DUŻE DO 50 000,00 ZŁ

1

Rozbudowa placu zabaw „Pogodny Zakątek”

Lokalizacja: działka nr 698/16 obr. Słone, ul. Pogodna                         (za garażami)
Opis – Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem oraz rozbudowę placu zabaw poprzez utworzenie strefy gier. W ramach projektu przewiduje się zamontowanie urządzeń do ćwiczeń takich jak: „wioślarz”, „orbitek”, „twister+ wahadło”, „rower” oraz doposażenie placu zabaw w „strefę gier kreatywnych” takich jak: „chińczyk”, „drabinki – skok w dal”, „kolorowe klasy”. Gry podwórkowe z materiałów termoplastycznych zostaną naniesione na wcześniej ułożoną kostkę chodnikową.

48 981,38

2

Aktywny maluch
Lokalizacja: teren za budynkiem Przedszkola im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16
Opis – Projekt zakłada w miejscu zdemontowanego placu zabaw znajdującego się za budynkiem przedszkola, utworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do wieku dzieci przedszkolnych. W ramach projektu przewiduje się montaż gotowego metalowego zestawu o wymiarach 5x5 m w skład którego wchodzą: dwie zjeżdżalnie, dwie wieże z daszkiem, dwie drabinki łukowe, dwie ścianki wspinaczkowe, przejście tubowe oraz rura strażacka. Projekt zakłada również montaż trzech huśtawek sprężynowych. Pod urządzeniami zostanie ułożona bezpieczna nawierzchnia - trawa z rolki.

50 000,00

3

Siłownia street workout

Lokalizacja: działka nr 190, obręb Zakrze (teren zielony przy byłym skateparku)

Opis – Projekt zakłada utworzenie siłowni street workout, miejsca, w którym mieszkańcy Kudowy Zdroju będą mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż dużej ilości drążków w układzie poziomym i pionowym, przystosowanych do wykonywania różnych ćwiczeń  zgodnie z zasadą kalisteniki – ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała (np. podciąganie całego ciała na rękach, pompki). Plac z urządzeniami ma zapewnić możliwość jednoczesnego ćwiczenia maksymalnie 25 osób.

50 000,00

7

Automatyczny system nawadniania głównej płyty boiska na stadionie ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój

Lokalizacja: stadion przy ul. Nad potokiem

Opis - Projekt zakłada zakup i montaż automatycznego systemu nawadniania głównej płyty boiska na stadionie ZKS Włókniarz Kudowa-Zdrój. W ramach projektu przewiduje się wykonanie podłączenia do istniejącej infrastruktury wodnej, wbudowanie instalacji do ziemi na głębokość 30-40 cm, montaż systemu, ułożenie trawy z rolki w miejscu wykopów oraz uruchomienie systemu.

35 100,00

8

Luks Czermna – poprawa estetyki i bezpieczeństwa boiska sportowego.

Lokalizacja: ul. T. Kościuszki, działki nr 245/3 i 244/3 obręb Czermna

Opis - Projekt zakłada dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów i standardów bezpieczeństwa. W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż piłkochwytu, siedzisk stadionowych, renowację płyty boiska oraz zakup wózka do malowania.

50 000,00

9

Nasza Smart Biblioteka

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Tadeusza Kościuszki 58

Opis – Projekt zakłada wykonanie remontu 4 pomieszczeń biblioteki szkolnej, polegającego na wyburzeniu ścianki działowej, dzielącej dwa pomieszczenia i dostosowanie ich do funkcji czytelni multimedialnej, wyposażonej w trzy stanowiska na komputery. W ramach projektu przewiduje się również zakup wyposażenia biblioteki, tj.: regałów bibliotecznych, biurek pod komputery, wielofunkcyjnego sprzętu do drukowania w kolorze, zestawu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla uczniów korzystających z czytelni oraz Zakup Programu bibliotecznego MOL NET + i czytnika kodów kreskowych.

47 946,54

MIKROPROJEKT DO 20 000 ZŁ

5

Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka

Lokalizacja: plac zabaw przed budynkiem Przedszkola im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16

Opis - Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw oraz dostosowanie go do potrzeb najmłodszych mieszkańców Kudowy-Zdroju. W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż konstrukcji, która zapewni dzieciom nie tylko dobrą zabawę, ale również będzie rozwijała ich sprawność ruchową. W skład zestawu wchodzą dwie wieże z daszkiem, zjeżdżalnia, drabinka łukowa, linowa ścianka wspinaczkowa oraz rura strażacka.
 

18 819,00

6

Budowa ekologicznego parku sensorycznego

Lokalizacja: teren przy Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Słone 72

Opis – Projekt zakłada stworzenie ekologicznego parku sensorycznego, w którym dzieci i młodzież będą mieli możliwość doświadczania różnych faktur, struktur oraz dźwięków, rozwijając funkcje poznawcze. W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż trzech urządzeń: ścieżka zmysłów - są to gotowe kasetony wypełnione różnymi materiałami; „grające drzewo” – w doskonały sposób wpływa na percepcję słuchową oraz zakup gry Twister, w której ważne jest utrzymanie równowagi.

20 000,00


 

MIKROPROJEKTY DO 10 000 ZŁ

10

Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu

Lokalizacja: ul. Główna 43, Kudowa-Zdrój

Opis – projekt zakłada modernizację chodnika, który obecnie jest w złym stanie technicznym. W ramach projektu zostaną wymienione obrzeża chodnikowe, utwardzona nawierzchnia, na której zostanie ułożona kostka brukowa.

10 000,00 zł

 

Projekt odrzucony:

4

Odnowa placu zabaw w Parku Zdrojowym

Lokalizacja: Plac zabaw – Park Zdrojowy
Opis: Projekt zakłada zamontowanie nowego systemu zabawowego w miejsce istniejącego, zamontowanie dwóch bujaków sprężynowych oraz wymianę nawierzchni na sztuczną trawę.

Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia informacji o projekcie  i ewentualną korektę projektu zgodnie z par.5 ust.4 i 5  Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy -Zdroju na 2020 rok-Wnioskodawca nie uzupełnił braków w wymaganym terminie.

 


RUSZA V EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

Rusza V edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa – Zdrój na 2020 r.
Budżet Obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu,  głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2020.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

  • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.


W związku z powyższym od dnia 19.09.2019  Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju rozpocznie tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.  
Zadania będą mogły być zgłaszane przez wszystkich mieszkańców gminy Kudowa –Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego. Zgłoszone zadania będą podlegać konsultacjom społecznym (harmonogram poszczególnych działań poniżej).

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w gminie Kudowa -Zdrój wynosi 150.000,00 PLN w tym:

a) 100.000,00 zł przeznacza się na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł;

b) 50.000,00 zł przeznacza się na „mikroprojekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć wartości 20.000,00 zł

Każde zadanie podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy, będzie dostępny na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  oraz  w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu od dnia 18.09.2019 r.

Propozycje zadań należy składać w terminie od dnia 19.09.2019 r.  do dnia 10.10.2019  w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5.
Ocena złożonych projektów zadań zostanie dokonana  do dnia 16.10.2019 r.  Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów objętych głosowaniem.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców gminy Kudowa -Zdrój odbędzie się w terminie 17.10.2019 – 06.11.2019 r. Karta do głosowania, będzie dostępna na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu od dnia 16.10.2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 


 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2020 rok

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa – Zdrój
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2020 rok

kampania informacyjno-edukacyjna

w działaniach ciągłych  

zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

19.09.2019 – 10.10.2019

weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Kudowy – Zdroju listy projektów do konsultacji;

20.09.2019 – 16.10.2019
 

zapoznanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój
z propozycjami projektów oraz

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

17.10.2019 – 06.11.2019

ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach o Budżetu Obywatelskiego Kudowy– Zdroju na 2020 rok;

do 08.11.2019

 

załączone pliki
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1