BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 


RUSZA V EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

Rusza V edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa – Zdrój na 2020 r.
Budżet Obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu,  głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2020.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

  • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.


W związku z powyższym od dnia 19.09.2019  Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju rozpocznie tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.  
Zadania będą mogły być zgłaszane przez wszystkich mieszkańców gminy Kudowa –Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego. Zgłoszone zadania będą podlegać konsultacjom społecznym (harmonogram poszczególnych działań poniżej).

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w gminie Kudowa -Zdrój wynosi 150.000,00 PLN w tym:

a) 100.000,00 zł przeznacza się na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł;

b) 50.000,00 zł przeznacza się na „mikroprojekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć wartości 20.000,00 zł

Każde zadanie podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy, będzie dostępny na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  oraz  w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu od dnia 18.09.2019 r.

Propozycje zadań należy składać w terminie od dnia 19.09.2019 r.  do dnia 10.10.2019  w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5.
Ocena złożonych projektów zadań zostanie dokonana  do dnia 16.10.2019 r.  Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów objętych głosowaniem.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców gminy Kudowa -Zdrój odbędzie się w terminie 17.10.2019 – 06.11.2019 r. Karta do głosowania, będzie dostępna na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu od dnia 16.10.2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 


 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2020 rok

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa – Zdrój
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2020 rok

kampania informacyjno-edukacyjna

w działaniach ciągłych  

zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

19.09.2019 – 10.10.2019

weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Kudowy – Zdroju listy projektów do konsultacji;

20.09.2019 – 16.10.2019
 

zapoznanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój
z propozycjami projektów oraz

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

17.10.2019 – 06.11.2019

ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach o Budżetu Obywatelskiego Kudowy– Zdroju na 2020 rok;

do 08.11.2019

 

załączone pliki
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1