BUDŻET OBYWATELSKI 2018

WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2018 ROK

 

Numer projektu

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt projektu po weryfikacji

liczba głosów ważnych

liczba głosów nieważnych

Miejsce

PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ

01

Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T. Kościuszki (dz. Nr 245/2 i 244/3 obr. Czermna)

50 000,00

1031

20

II

02

Remont Chodnika na ul. Nad Potokiem

Lokalizacja: działka drogowa nr 62, obr. Zakrze

50 000,00

395

3

V

03

Budowa parkingu przy ROD „Granica”

Lokalizacja: działka nr 103 AM-6 Obr.Słone

38.097,08

191

-

VI

04

Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II ul. Szkolna 8, sala nr 41

50 000,00

481

76

IV

05

W krainie zabawy
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa-Zdrój z oddziałami przy ul. Pogodnej 9 oraz ul. Kościuszki 58.

50 000,00

579

30

III

06

Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju, ul. Słone 72
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12) obr. Słone przy Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

50 000,00

1125

32

I

07

Skwer Niepodległości
Lokalizacja: działka nr 189/10 obr. Zakrze

40 000,00

1

1

VIII

08

Remont krzyży i kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój – etap I

50 000,00

122

-

VII

MIKROPROJEKT DO 20.000 ZŁ

09

Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu
Lokalizacja: siedziba Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

20 000,00

27

-

I

MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ

10

Konik na biegunach- czyli ludowa plac zabaw
Lokalizacja: obszar o pow. ok. 200 m2 zlokalizowany wzdłuż parkingu na terenie Skansenu w Pstrążnej.
 

10 000,00

21

1

III

11

Modernizacja Chodnika
Lokalizacja- chodnik przy ul. Głównej 31

9 600,00

39

-

I

12

Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka Czermna
Lokalizacja: pobocze drogi gminnej odcinka Kudowa-Zdrój – Bukowina Kłodzka, na wysokości posesji położonej przy ul. Kościuszki 99a, poniżej tzw. Szopki Ruchomej.
 

10 000,00

27

2

II

 

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KUDOWY – ZDROJU NA 2018 ROK
ZGODNIE Z § 7 REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KUDOWY-ZDROJU NA 2018 ROK

 

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja
(o ile dotyczy)

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

Liczba głosów ważnych

MIEJSCE

PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ

06

Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju, ul. Słone 72
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12) obr. Słone przy Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym

50.000,00

1125

I

01

Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T. Kościuszki (dz. Nr 245/2 i 244/3 obr. Czermna)

50.000,00

1031

II

MIKROPROJEKT DO 20.000 ZŁ

09

Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu
Lokalizacja: siedziba Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

20.000,00

27

I

MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ

11

Modernizacja Chodnika
Lokalizacja- chodnik przy ul. Głównej 31

9.600,00

39

I

12

Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka Czermna
Lokalizacja: pobocze drogi gminnej odcinka Kudowa-Zdrój – Bukowina Kłodzka, na wysokości posesji położonej przy ul. Kościuszki 99a, poniżej tzw. Szopki Ruchomej.

10.000,00

27

II

10

Konik na biegunach- czyli ludowa plac zabaw
Lokalizacja: obszar o pow. ok. 200 m2 zlokalizowany wzdłuż parkingu na terenie Skansenu w Pstrążnej.

10.000,00

21

III

 

RAZEM

149.600,00

 

 

 
 

WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2018 ROK

TERMIN GŁOSOWANIA

 

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

06.11.2017 – 27.11.2017

 

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

01

Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T. Kościuszki (dz. Nr 245/2 i 244/3 obr. Czermna)
Opis – Projekt zakłada: zakup i montaż dwóch obiektów szatniowych z wyposażeniem, które posłużą zawodnikom klubu Luks Czermna, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz gościom i sędziom piłkarskim

50.000,00

02

Remont Chodnika na ul. Nad Potokiem

Lokalizacja: działka drogowa nr 62, obr. Zakrze

Opis – Projekt zakłada: wykonanie remontu chodnika wraz z uzupełnieniem podbudowy i wymianą nawierzchni na kostkę betonową na odcinku ul. Nad Potokiem od nr 22 do nr 4 ( tj. 300 mb).

50.000,00

03

Budowa parkingu przy ROD „Granica”

Lokalizacja: działka nr 103 AM-6 Obr.Słone

Opis- Projekt zakłada: budowę parkingu o pow. 520 m2, który rozwiązałby problem parkowania aut.

38.097,08

04

Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II ul. Szkolna 8, sala nr 41
Opis – Projekt zakłada: zakup i montaż 15 stanowisk komputerowych połączonych w sieć i podłączonych do internetu, które posłużą uczniom Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II oraz pozostałej społeczności Kudowy poprzez nieodpłatnie prowadzone zajęcia dla mieszkańców Kudowy-Zdroju. 

50.000,00

05

W krainie zabawy
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa-Zdrój z oddziałami przy ul. Pogodnej 9 oraz ul. Kościuszki 58.
Opis – Projekt zakłada: zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci od 2,5 do 6 lat niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego człowieka co wyrównuje szanse edukacyjne dzieci z małych miasteczek. Raz w miesiącu przedszkole zorganizuje otwarte spotkanie dla wszystkich dzieci z Kudowy-Zdroju pn. „Dzień Zabawy”, na którym będą udostępnione zakupione zabawki.

50.000,00

06

Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju, ul. Słone 72
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12) obr. Słone przy Zespole Szkół Społecznych.
Opis – Projekt zakłada: poprawę bezpieczeństwa przy placu zabaw przy ul. Słone 72 poprzez instalację oświetlenia, piłkochwytu, ogrodzenia a także nowych ławek. Ma to uczynić plac i boisko jeszcze bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla mieszkańców i turystów w Kudowie-Zdroju.

50.000,00

07

Skwer Niepodległości

Lokalizacja: działka nr 189/10 obr. Zakrze
Opis – Projekt zakłada: zagospodarowanie przestrzeni i urządzenie terenu, który miałby służyć do okolicznościowych uroczystości, a szczególnie do obchodów 11 listopada 2018 r. Miejskich Obchodów 100-lecia Niepodległości.

40.000,00

 

08

Remont krzyży i kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój – etap I
Lokalizacja:
1. Teren przy przystanku Słone –pętla przy numerze ul. Słone 110
2. ul. Moniuszki – dz. drogowa nr 29
3. ul. Brzozowie przy przystanku
4. ul. 1 Maja vis a vis drewnianej wieży strażackiej
5. ul. Pstrążna (poniżej Skansenu)
6. ul. Nad Potokiem 16 ( dz. drogowa nr 62)
Opis – Projekt zakłada: remont 6 zespołów sakralnych w w/w lokalizacjach stanowiących teren gminny. Prace mają polegać na remoncie krzyży, uzupełnieniu brakujących elementów, konserwacji kamienia i naprawie małej architektury im towarzyszącej. Tak wyremontowane obiekt mają być nie tylko dumą miasta, ale także atrakcją dla odwiedzających turystów.  

50.000,00

09

Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu
Lokalizacja: siedziba Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu ul.
Opis – Projekt zakłada: budowę stacjonarnej sceny z oświetleniem, kurtyną i wysokiej jakości podłogą w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu do przeprowadzania koncertów, przedstawień teatralnych i innych występów.

20.000,00

10

Konik na biegunach- czyli ludowa plac zabaw
Lokalizacja: obszar o pow. ok. 200 m2 zlokalizowany wzdłuż parkingu na terenie Skansenu w Pstrążnej.
Opis- Projekt zakłada: powstanie placu zabaw wykorzystującego dawne ludowe gry i zabawy typowe dla tego regionu: konik na biegunach, gra w chłopa czy toczenie fajerek.

10.000,00

11

Modernizacja Chodnika
Lokalizacja- chodnik przy ul. Głównej 31
Opis- Projekt zakłada: rozebranie istniejącego chodnika, krawężników i obrzeży, uzupełnienie podbudowy chodnika i ułożenie kostki brukowej nowych krawężników i obrzeży.

9.600,00

12

Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka Czermna
Lokalizacja: pobocze drogi gminnej odcinka Kudowa-Zdrój – Bukowina Kłodzka, na wysokości posesji położonej przy ul. Kościuszki 99a, poniżej tzw. Szopki Ruchomej.
Opis – Projekt zakłada: usprawnienie funkcji użytkowej „źródełka” poprzez poprawę stanu technicznego ( m. in. wymianę nieszczelnej rury doprowadzającej wodę)  i estetyki samego ujęcia oraz otoczenia
(zmontowanie ozdobnego kranu, mosiężnej ozdobnej kratki ściekowej, wyłożenie kostką granitową, zamontowanie ławek i stojaka na rowery).

10.000,00

 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2018 rok

 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa – Zdrój
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2018 rok

kampania informacyjno – edukacyjna

w działaniach ciągłych  

zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

01.09.2017 – 30.09.2017

weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Kudowy – Zdroju listy projektów do konsultacji;

01.10.2017 – 22.10.2017

zapoznanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój
z propozycjami projektów;

23.10.2017– 05.11.2017

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju;

06.11.2017 – 27.11.2017

ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach o Budżetu Obywatelskiego Kudowy– Zdroju na 2018 rok;

do 18.12.2017

 


RUSZA III EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK

Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa – Zdrój na 2018 r.
Budżet obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2018.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

  • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

W związku z powyższym Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju rozpoczyna tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.  
Zadania mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy gminy Kudowa –Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego (druki poniżej). Zgłoszone zadania będą podlegać konsultacjom społecznym (harmonogram poszczególnych działań poniżej).

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w gminie Kudowa -Zdrój wynosi 150.000,00 PLN w tym:

a) 100.000 zł przeznacza się na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie może przekroczyć 50.000,00 zł;

b) 50.000 zł przeznacza się na mikroprojekty w tym:  jeden projekt o maksymalnej wartości 20.000 zł i trzy projekty do 10.000 zł.

Każde zadanie podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje zadań należy składać w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.09.2017  w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5.
Ocena złożonych projektów zadań zostanie dokonana  do dnia 22.10.2017 r.  Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów objętych głosowaniem.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców gminy Kudowa -Zdrój odbędzie się w terminie
06.11.2017– 27.11.2017 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Burmistrz
Piotr Maziarz

załączone pliki
Harmonogram Harmonogram» [ 32.00 kB ]
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1