Budżet obywatelski

.BUDŻET OBYWATELSKI


WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE

OBYWATELSKIM NA 2016 ROK

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW

WAŻNYCH

MIEJSCE

01

Czarodziejski ogród
Lokalizacja: na terenie Skansenu w Pstrążnej.
 

50.000,00

202

2

02

Spektakle teatralne i koncerty w wykonaniu filharmoników dla najmłodszych mieszkańców Kudowy – Zdroju.
Lokalizacja: Teatr Zdrojowy im. Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju, przy ul. Moniuszki 2
 

25.214,00

190

3

03

Siłownia plenerowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: plac zabaw ul. Kombatantów.
 

24.133,50

171

4

04

Nauka i doskonalenie pływania dla wszystkich dzieci klas I
Lokalizacja: Basen „Wodny Świat” ul. Moniuszki 2A w Kudowie-Zdroju
 

13.000,00

61

6

05

Kalendarz na 2017 r.
Opis – Projekt zakłada: sesję fotograficzną osób niepełnosprawnych z przyjaciółmi i rodziną, następnie zlecenie wykonania kalendarza w formacie A3 w pełnym kolorze w ilości 150 szt.

17.000,00

31

9

06

Kącik malucha – edukacja, zabawa, integracja
Lokalizacja: budynek ul. Główna 43

16.300,00

126

5

07

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w wieku do czterech lat przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym im. Kubusia Puchatka
Lokalizacja: Zespół Przedszkolno-Żłobkowy im. Kubusia Puchatka, ul. 1 Maja 16 w Kudowie-Zdroju

49.998,33

35

8

08

Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa –Zdrój
Lokalizacja: stadion ul. Nad Potokiem

19.619,00

658

1

09

Zajęcia teatralne i widowisko zrealizowane przez mieszkańców Kudowy
Lokalizacja: budynek ul. Główna 43
 

6.000,00

11

10

10

Barierki ochronne przy ul. Chrobrego wzdłuż potoku Czermnica
Lokalizacja: droga gminna ul. Chrobrego nr 1 do ponownego wlotu do ul. Kościuszki (przy barze „Toronto”)

47.000,00

39

7

11

Foto stojaki do zdjęć „selfie”
Lokalizacja: Park Zdrojowy
 

3.000,00

5

11

 

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI
W RAMACH PILOTAŻOWGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KUDOWY – ZDROJU NA 2016 ROK

ZGODNIE Z § 7 REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KUDOWY-ZDROJU NA 2016 ROK

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

LICZBA GŁOSÓW

WAŻNYCH

MIEJSCE

08

Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa –Zdrój
Lokalizacja: stadion ul. Nad Potokiem

19.619,00

658

1

01

Czarodziejski ogród
Lokalizacja: na terenie Skansenu w Pstrążnej.
 

50.000,00

202

2

02

Spektakle teatralne i koncerty w wykonaniu filharmoników dla najmłodszych mieszkańców Kudowy – Zdroju.
Lokalizacja: Teatr Zdrojowy im. Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju, przy ul. Moniuszki 2

25.214,00

190

3

11

Foto stojaki do zdjęć „selfie”
Lokalizacja: Park Zdrojowy

3.000,00

5

11

 

RAZEM

97.833,00

 

 

 


Ogólne zasady głosowania

  1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
  2. Prawo do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi gminy Kudowa –Zdrój (osoba uprawniona do głosowania).
  3. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na jeden projekt poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kudowa – Zdrój, ul. Zdrojowa 24 w Kudowie – Zdroju, w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.
  4. Osoba uprawniona do głosowania może wybrać maksymalnie jeden projekt, wpisując numer wybranego projektu w karcie do głosowania.

 

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

25.03.2016 – 08.04.2016

 


WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2016 ROK

 

 

Numer projektu

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji

01

Czarodziejski ogród
Lokalizacja: na terenie Skansenu w Pstrążnej.
Opis – Projekt zakłada: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę alejki kamiennej o dług.50m2, 2 mostki drewniane  wygięte dług. 3,60m i szer. 120 cm, budowę  oczka wodnego, obudowę źródełka, budowę domku Baby Jagi. Jeden plac o średnicy 5m wysypany tłuczniem. Budowę tajemniczych zakątków ogrodu. Bocianie gniazdo na starej wierzbie zapełnione wydmuszkami z jaj strusich. Wysadzanie ciekawych roślin z uwzględnieniem  istniejących. Cały ogród  to głównie  rośliny trujące, ale również użyteczne. Wszystko oznaczone tabliczkami i opisane.

50.000,00

02

Spektakle teatralne i koncerty w wykonaniu filharmoników dla najmłodszych mieszkańców Kudowy – Zdroju.
Lokalizacja: Teatr Zdrojowy im. Stanisława Moniuszki w Kudowie-Zdroju, przy ul. Moniuszki 2
Opis – Projekt zakłada: zorganizowanie 5 spektakli teatralnych i 4 występów filharmoników dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wydarzenia artystyczne będą się odbywać raz w miesiącu w Teatrze Zdrojowym im. Stanisław Moniuszki w Kudowie-Zdroju.

25.214,00

03

Siłownia plenerowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: plac zabaw ul. Kombatantów.
Opis – Projekt zakłada: utworzenie siłowni plenerowej przy placu zabaw, utwardzenie terenu pod przyrządy do ćwiczeń, zakup i montaż urządzeń, huśtawek i „bączka”.

24.133,50

04

Nauka i doskonalenie pływania dla wszystkich dzieci klas I
Lokalizacja: Basen „Wodny Świat” ul. Moniuszki 2A w Kudowie-Zdroju
Opis – Projekt zakłada: objęcie powszechną nieodpłatną nauką pływania i doskonaleniem pływania dzieci z klas I kudowskich szkół podstawowych – zajęcia w wymiarze dwa razy w tygodniu po 60 minut przez 2 miesiące ( łącznie 20 godzin). Grupy po 15 dzieci.

13.000,00

05

Kalendarz na 2017 r.
Opis – Projekt zakłada: sesję fotograficzną osób niepełnosprawnych z przyjaciółmi i rodziną, następnie zlecenie wykonania kalendarza w formacie A3 w pełnym kolorze w ilości 150 szt.

17.000,00

06

Kącik malucha – edukacja, zabawa, integracja
Lokalizacja: budynek ul. Główna 43
Opis – Projekt zakłada: stworzenie miejsca spotkań i zabawy dla dzieci w wieku 0-5 lat oraz ich opiekunów, gdzie w czasie warsztatów plastycznych, ruchowych i muzycznych prowadzonych przez specjalistów, dzieci i ich opiekunowie będą wspólnie spędzać czas.

16.300,00

07

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w wieku do czterech lat przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym im. Kubusia Puchatka
Lokalizacja: Zespół Przedszkolno-Żłobkowy im. Kubusia Puchatka, ul. 1 Maja 16 w Kudowie-Zdroju
Opis – Projekt zakłada: montaż nowych urządzeń zabawowych dostosowanych dla dzieci do czterech lat. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy profilaktyki wielu chorób wieku dziecięcego i późniejszych skutków zaniedbań w tym zakresie.

49.998,33

08

Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego ZKS Włókniarz Kudowa –Zdrój
Lokalizacja: stadion ul. Nad Potokiem
Opis – Projekt zakłada: wymianę bramek piłkarskich ze stalowych na aluminiowe na głównym boisku oraz montaż drugiego piłkochwytu.

19.619,00

09

Zajęcia teatralne i widowisko zrealizowane przez mieszkańców Kudowy
Lokalizacja: budynek ul. Główna 43
Opis – Projekt zakłada: cykl zajęć teatralno-muzycznych mających na celu przygotowanie przez mieszkańców spektaklu o tematyce kudowskiej wystawianego podczas imprez np. Dni Kudowy.

6.000,00

10

Barierki ochronne przy ul. Chrobrego wzdłuż potoku Czermnica
Lokalizacja: droga gminna ul. Chrobrego nr 1 do ponownego wlotu do ul. Kościuszki (przy barze „Toronto”)
Opis – Projekt zakłada: wykonanie balustrady ochronnej wzdłuż pierwszej części ul. Chrobrego. Przewidywana długość balustrady to ok. 250 m.

47.000,00

11

Foto stojaki do zdjęć „selfie”
Lokalizacja: Park Zdrojowy
Opis – Projekt zakłada: wykonanie dwóch stojaków służących jako podpórki na smartfony, telefony, aparaty fotograficzne w celu wykonywania zdjęć „selfie”

3.000,00

 

 


ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Rusza pilotażowy projekt Budżetu Obywatelskiego w gminie Kudowa – Zdrój na 2016 r.
Budżet obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2016.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

  • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

W związku z powyższym Urząd Miasta w Kudowie -Zdroju rozpoczyna tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.  Zadania mogą zgłaszać wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Kudowa -Zdrój. Zgłoszone zadania będą podlegać konsultacjom społecznym ( harmonogram poszczególnych działań poniżej).

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 w gminie Kudowa -Zdrój wynosi 100.000,00 PLN. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu zadania nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 PLN brutto.

Każde zadanie podlega złożeniu na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta - pok. 5, w godzinach pracy Urzędu.

 Zadania należy składać w terminie od dnia 25.01.2016 r. do dnia 29.02.2016  w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5.

Ocena złożonych projektów zadań zostanie dokonana  do dnia 11.03.2016 r.  Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów objętych głosowaniem.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców gminy Kudowa -Zdrój odbędzie się w terminie
25.03.2016 – 08.04.2016 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

 


1 do Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok

 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa – Zdrój
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok

kampania informacyjno – edukacyjna

w działaniach ciągłych  

zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój projektów zadań w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

25.01.2016 – 29.02.2016

weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Kudowy – Zdroju listy projektów do konsultacji;

01.03.2016 – 11.03.2016

zapoznanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój
z propozycjami projektów

11.03.2016 – 25.03.2016

głosowanie mieszkańców gminy Kudowa – Zdrój na projekty w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

25.03.2016 – 08.04.2016

ogłoszenie wyników głosowania – listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok

do 15.04.2016

 


UCHWAŁA Nr XVI/86/15

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok

 


Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania

 

Karta do głosowania

 

 

załączone pliki
formularz zgłoszeniowy propozycji zadania formularz zgłoszeniowy propozycji zadania» [ 50.00 kB ]
formularz zgłoszeniowy propozycji zadania.doc
karta do głosowania karta do głosowania» [ 31.50 kB ]
karta do głosowania
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1