Aqua Mineralis Glacensis

 

Tytuł projektu: Aqua Mineralis Glacensis

AQUA MINERALIS GLACENSIS” CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266
Wartość całkowita:  2 164 953,42 euro  
z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 587 760 euro
 
 
Dofinansowanie 85% - 499 596 euro
 
 
Partnerzy:
Miasto Nachod-CZ
Miasta Hronov-CZ
Gmina Kudowa-Zdrój-PL
Gmina Duszniki-Zdrój-PL
 

Skrócony opis projektu: Projekt dotyczy wykorzystania potencjału wód mineralnych za pośrednictwem rewitalizacji parków i związanych inwestycji, co poprzez udostępnienie turystom doprowadzi do zwiększenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia regionu Kłodzkiego, który posiada największe skupisko mineralnych i leczniczych źródeł. Głównym celem projektu jest utworzenie Czesko-Polskiego Szlaku Uzdrowiskowego wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych.


Okolice Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Staw znajduje się na końcu parkowej alei i stanowi atrakcję m.in. ze względu na faunę i florę występującą w stawie. W pobliżu stawu znajduje się ujęcie wody pitnej o uznanych w Europie i świecie walorach zdrowotnych, tzw. "pająk", który zostanie poddany konserwacji w ramach niniejszego projektu. Otoczenie stawu wymaga jednak interwencji, ze względu na jego zdegradowany stan. Zakres inwestycji ogranicza się do remontowo-naprawczych prac w istniejących obiektach budowlanych. Podstawowym założeniem jest minimalna ingerencja w istniejące obiekty, prowadząca do usunięcia uszkodzeń, wydłużenia okresu ich bezpiecznej eksploatacji i znacznego podniesienia walorów estetycznych Parku Zdrojowego.

Zakres projetu obejmuje:

REWITALIZACJA PIJALNI OTWARTEJ "PAJĄKA"

Rewitalizacja pijalni polegała na:
- usunięciu niepożądanej roślinności;
- zaimpregnowaniu powierzchni;
- konserwacji istniejącej tablicy;
- zaszczepieniu odpowiednich mchów pozwalających utrzymać odpowiednie pH neutralne dla konstrukcji obiektu;
- konserwacji dysz wylewowych wody pitnej.REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU

Modernizacja linii brzegowej stawu zdrojowego:remont muru kamiennego pomiędzy stawem a potokiem: dł. 175,0m; naprawę opasek brzegowych: dł. 185,0m; remont schodów tarasowych. Umieszczone zostaną też demontowalne tymczasowe rekreacyjne urządzenia edukacyjne nawiązujące do charakteru projektu, wykorzystujące elementy wodne (śruba rzymska, grodzie i pompy), działające bez zasilania wykorzystując naturalne siły grawitacji. W ramach projektu odbudowana zostanie również przystań wodna.


ZAKUP I INSTALACJĘ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH POKAZÓW PLENEROWYCH

Przenośny zestaw zawiera w sobie:
- oprogramowanie;
- zestaw czujników, dysz i pomp
- nagłośnienie i projektor;
- jednostkę sterującą.
 


MINIATURY PIJALNI

Wykonanie przenośnych miniatur wszystkich pijalni ze strzałkami kierunkowymi (z danymi o odległości) do pijalni innych partnerów, jako materialny środek promocji całego Polsko - Czeskiego Szlaku Uzdrowiskowego podczas wydarzeń turystycznych (targi, ekspozycja w punktach informacji turystycznej partnerów), zakup 1000 szt. ceramicznych pijałek z logo projektu i herbem miasta, o pojemności nie przekraczającej 0,75l które będą rozdawane wśród uczestników i zwycięzców konkursów związanych z tematyką projektu ogłaszanych w social mediach prowadzonych przez gminę Kudowa-Zdrój. Produkcja spotu reklamowego audio i wideo.


SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ - LOGO MANUAL

Wykonanie logotypu projektu, który będzie umieszczony na wszystkich materiałach promocyjnych drukowanych i audiowizualnych.


powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1