Ścieżka Edukacyjna w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa

Tytuł projektu: "Ścieżka Edukacyjna w Mieście Europejskim Nachod-Kudowa"

„Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”

Wartość całkowita: 594 794,16 euro  z tego dla Miasta Kudowa-297 922,15 a dla Miasta Nachod – 315 046,06 euro

Dofinansowanie 85% - 253 233,82 euro

Środki własne 44 688,33 euro

 

Partnerzy:

Miasto Nachod, Masarykovo namesti 40

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,

 

Data realizacji 31.05.2016 – 31.12.2018

 

Skrócony opis projektu: W ramach projektu powstała ścieżka edukacyjna, przeznaczona dla turystów pieszych i rowerzystów, łącząca bezpośrednio centrum miast:  Nachodu oraz centrum Kudowy-Zdróju. Ścieżka została wyposażona w interaktywne panele edukacyjne opisujące walory przyrodnicze i kulturowe Miasta Europejskiego. Partnerzy przeprowadzili konieczne inwestycje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości ścieżki. Promocji ścieżki i atrakcji Miasta Europejskiego posłuży m.in. strona www, aplikacja na smartfony i ulotki.


MODERNIZACJA MOSTU W KUDOWIE - SŁONEM

Na moście krzyżuje się ruch piechych i rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej z ruchem samochodowym. Aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz poprawić jakość infrastruktury, wykonano modernizacjęobiektu mostowego. Wymieniono dźwigary mostu oraz nawierzchnię.


WYKONANIE OSTATNIEGO ODCINKA TRASY DLA RUCHU ROWEROWEGO I PIESZEGO W KUDOWIE-SŁONEM

Na przebiegu trasy  edukacyjnej w Kudowie-Słonem brakowało utwardzonego odcinka trasy, która łączyłaby ten fragment trasy rowerowej z ulicą Nad Potokiem. W ramach projektu wykonano utwardzony odcinek trasy wraz z oświetleniem typu LED. Na końcu brakującego odcinka została wykonana również modernizacja kładki na rzece Klikawa. Kładka ta jest przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego. Wyremontowany odcinek pozwoli użytkownikom ścieżki na wygodne i bezpieczne pokonywanie trasy Kudowa-Słone, a następnie kontynuwanie trasy w kierunku Parku Zdrojowego.


MIEJSCA ODPOCZYNKU ORAZ STACJA ŁADUJĄCA E-BIKE

Na przebiegu ścieżki wykonano trzy miejsca odpoczynku, które zostały wyposażone w betonowo - drewniane ławy i metalowe stojaki na rowery. Jedno z miejsc wypoczynku zostało wyposażone w stację lądującą e-bike. W miejscach odpoczynku zamontowane zostały panele, które zwierają elementy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych opisujące walory przyrodnicze i kulturowe Miasta Europejskiego oraz jego atrakcje turystyczne. Ponadto panele kierują (za pomocą QR kodów) na stronę internetową Miasta Europejskiego po interesujące informacje dodatkowe o ścieżce edukacyjnej.


DZIAŁANIA PROMOCYJNE I INFORMACYJNE

STRONA INTERENTOWA

W ramach projektu powstanie dwujęzyczna strona internetowa Miasta Europejskiego (www.kudowanachod.eu i www.nachod-kudowa.eu). Będzie promować nowy produkt turystyczny, zawierać mapę ścieżki edukacyjnej oraz opis atrakcji przyrodniczych i kulturalnych, które znajdują się w jej przebiegu oraz w Mieście Europejskim. Strona internetowa będzie zawierała videospoty, aktualne informacje w języku polskim i czeskim o wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych, obywających się zarówno po polskiej jak i czeskiej części Miasta Europejskiego. Będą to informacje bardzo przydatne dla odwiedzających ścieżkę edukacyjną. Ten środek promocji projektu przyczyni się do zwiększenia liczby użytkowników ścieżki oraz przedłużenia ich pobyt na terenie Miasta Europejskiego i w ten sposób dojdzie do osiągnięcia celów projektu. Na stronie internetowej znajda się również informacje dotyczące źródeł współfinansowania projektu oraz logotypy zgodne z zasadami promocji Programu. Opracowanie strony będzie częścią budżetu miasta Kudowa-Zdrój, jest to partner odpowiedzialny za to działanie. Partnerzy uzgodnili, że za będą sobie na bieżąco przekazywać informacje i wiadomości, które znajdą się na stronie internetowej, w szczególności dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz aktualności Miasta Europejskiego. Aktualizacja strony, zarówno w czasie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu będzie w gestii obu partnerów i będzie przedmiotem i tematem ich współpracy. Ze strony internetowej będzie można ściągnąć darmową aplikację na smartfony.

APLIKACJA INTERNETOWA PROJEKTU NA SMARTFONY

W ramach projektu powstanie aplikacja internetowa projektu na smartfony, prezentująca ścieżkę edukacyjną Miasta Europejskiego, i całe jej piękno. Aplikacja zaoferuje osobom odwiedzającym szereg użytecznych funkcji:
- dzięki technologii GPS aplikacja będzie informowała o aktualnym położeniu użytkowników w ramach ścieżki edukacyjnej, jako przeciwdziałanie nieświadomego zejścia ze ścieżki edukacyjnej.
- podczas przejścia ścieżki edukacyjnej, w ramach aplikacji będzie możliwe uzyskanie dodatkowych informacji, które nie zmieszczą się na panelach. Chodzi o informacje o walorach przyrodniczych i kulturowych Miasta Europejskiego i jego atrakcjach turystycznych.
- będzie możliwe wprowadzenie do aplikacji podmiotów realizujących usługi w branży turystycznej.
Partnerzy opublikują ogłoszenie dla wszystkich podmiotów na stronie projektu i ci będą mogli się za darmo i bez przeszkód zaprezentować. Kontakty będą aktualizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. W ten sposób nie nastąpi ograniczenie konkurencyjności ponieważ wszystkie podmioty będą miał tę samą możliwość znaleźć się jako część aplikacji ścieżki edukacyjnej.
- aplikacja będzie dostępna w polskiej i czeskiej wersji językowej, następnie rozważamy wprowadzenie wersji angielskiej.
W aplikacji znajda się również informacje dotyczące źródeł współfinansowania projektu oraz logotypy
zgodne z zasadami promocji Programu Interreg V-A. Opracowanie aplikacji zostało ujęte w budżecie miasta Kudowa-Zdrój, jest to partner odpowiedzialny za to działanie. Informacje niezbędne do umieszczenia w aplikacji będą przekazywane nawzajem przez obu partnerów.
 

MATERIAŁY DRUKOWANE (publikacje, broszury, ulotki)

Partnerzy opracują ulotki promocyjne ścieżki edukacyjnej, które będą zawierały mapę i opis atrakcji przyrodniczych i kulturowych Miasta Europejskiego. Ulotki zostaną opracowane w kilku wersjach językowych i będą dostępne za darmo dla odwiedzających w punktach informacji turystycznej partnerów. Na ulotkach znajdą się również informacje dotyczące źródeł współfinansowania projektu z Programu Interreg V-A oraz logotypy zgodne z zasadami promocji programu.
 


SPOTKANIA ROBOCZE KOORDYNATORÓW PROJEKTU

11 sierpnia 2017 r. w Sali Narad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie koordynatorów projektu pn. "Ścieżka Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój". Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań związanych z relizacją projektu oraz ustalenie harmonogramu prac związanego z dalszą relizacją zadań kluczowych ujętych we wniosku.

      

09 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu "Ścieżka Edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój". Koordynatorzy omówili zasady  działania wspólnej stronej interentowej powstałej w wyniku realizacji projektu oraz podsumowali dotychczasową pracę.

    


 

 

 


powrót

 

 

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1