Singletrack Orlicko-Kłodzko

 

„Singletrack Orlicko-Kłodzko” CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001239

 

Wartość całkowita:  1 456 231 euro  

 

z tego dla Gminy Kudowa-Zdrój- 273 690 euro

 

Dofinansowanie 85% - 232 636 euro

 

 

Partnerzy:

Sdružení obcí Orlicko

Obec Červená Voda

Gmina Kudowa-Zdrój

Gmina Lądek-Zdrój

Gmina Międzylesie

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

 

 

Zadanie jest partnerskim projektem polsko-czeskim.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zasobów naturalnych na terenie Orlicko-Kłodzko celem zwiększenia ruchu turystycznego na wspólnym obszarze, a tym samym wsparcie zatrudnienia wraz z nawiązującym powstaniem nowych miejsc pracy na przedmiotowym terenie, poprzez utworzenie nowych ścieżek rowerowych typu singletrack oraz wybudowanie dwóch nowych parkingów wraz z ich połączeniem z inwestycjami już zrealizowanymi.

W ramach swojej części projektu Gmina Kudowa-Zdrój planuje:

- modernizację i przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe o długości 15640 metrów bieżących

-na rozpoczęciu każdej z 4 tras + łącznik planowane jest oznakowanie wjazdu oraz ustawienie stojaków na rowery

 

Przewidywany termin realizacji projektu: do 31.05.2020 r.

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska

 

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1