Czesko - polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

 

Nazwa projektu: „Czesko - polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III”

Całkowita wartość projektu:  2 500 580, 04 PLN
Kwota dofinansowania: 2 125 493,03 PLN
Okres realizacji: 2014  r.

W ramach projektu zmodernizowano ul. Kościuszki od miejsca, w którym zakończyły się prace II etapu projektu „Czesko – polskie połączeni drogowe” aż do rejonu Pomnika Trzech Kultur (w kierunku Pstrążnej). Prace modernizacyjne objęły: przebudowę odcinka jezdni o długości 533,16 mb i szerokości 5-6 m wraz z wykonaniem podbudowy, budowę chodnika (581 mb), modernizację 17 punktów oświetlenia ulicznego, modernizację 1 mostu oraz odwodnienie.

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1