Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie - Zdroju – etap II

 

Projekt: „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie  - Zdroju – etap II”

Całkowity koszt projektu:  1 205 149,74 zł

Kwota dofinansowania:  967 253,19 zł           

W ramach projektu zrealizowano:

  • Termomodernizację przegród zewnętrznych (tj. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ościeży 188 szt. okien (445 m2), ocieplenie podokienników (147 m2), docieplenie daszków nad wejściami do szkoły, montaż nowego wiatrołapu).
  • Modernizację układu przygotowania i dystrybucji ciepłej wody.
  • Usprawnienie i modernizację systemu grzewczego (poprzez: wydzielenie obiegów na poszczególne segmenty funkcyjne szkoły, wymianę grzejników żeberkowych na płytowe z elementami konwekcyjnymi, wykonanie nowej kotłowni z 2 kotłami gazowymi kondensacyjnymi o łącznej mocy ok 250kW, wyposażenie układu w automatykę pogodową i układ energooszczędnych adaptacyjnych pomp obiegowych).
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1