Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

 

Tytuł projektu: „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”

Całkowity koszt projektu: 959 548 zł

Kwota dofinansowania: 815616 zł

 

Zakres projektu:

  • Modernizacja ścieżek na Górze Parkowej (zmodernizowano 235,0 m2 nawierzchni ścieżek leśnych. Dodatkowo ok. 60 m2 naprawiono po wykonaniu remontu schodów
  • Modernizacja schodów ( całkowita długość bieżąca 14 modernizowanych ciągów schodów – 458,8 mb)
  • Remont altany (konserwacja fundamentów, wymiana podwalin, wykonanie nowych balustrad drewnianych przy zastosowaniu desek obiciowych modrzewiowych, odtworzenie stężeń podłużnych i poprzecznych altany, wykonanie nowego pokrycia z gontu bitumicznego, wymiana słupów drewnianych,  renowacja krokwi i deskowania)
  • Zieleń (odsłonięcie osi widokowej widoku z altany na Park Zdrojowy poprzez korektę koron drzew i krzewów niższego piętra oraz usunięcie licznych samosiewów)

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1